سایت تبلیغاتی -سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
طرح توجیهی تولید کربنات باریم

كربنات باريم به دو صورت موجود مي باشد: يكي كربنات باريم طبيعي يا ويتريت و ديگري كربنات باريم سنتزيكربنات باريم يا ويتريت كه يكي از دو تركيب شيميايي مهم باريم مي باشد با ترکيب شيميايي BaCO3 توسط کاني شناس برجسته انگليسي Withering کشف شده استديگر تركيب مهم باريم، سولفات باريم يا باريت است .اين ماده در سيستم اورتورومبيک متبلور مي شودوزن مخصوص آن35/4 گرم بر سانتي متر مکعب،سختي آن 3-3/75   جلاي شيشه اي و گاهي صمغي مي باشد ويتريت به رنگ سفيد، متمايل به زرد و خاکستري با رنگ خاک سفيد و بلورهاي شفاف تا نيمه شفاف مي باشداين کاني معمولاً نسبت به باريت کمياب بوده و غالباً رگه هاي گالن را همراهي مي کند و با اسيد سولفوريک تبديل به سولفات باريم مي شود.

موارد مصرف و كاربرد

كربنات باريم در ساخت تيتانات ها، فريت ها، ديرگدازها كاربرد دارداز كاربردهاي ديگر اين تركيب، توانايي آن در جذب اشعة ايكس در جهت محافظت و جلوگيري از انتشار به ويژة در محي طهاي عكسبرداري پزشكي است و به همين دليل نيز از اين تركيب در جدارة لوله هاي اشعة كاتدي و به ويژه در سلول هاي نوري تلويزيون استفاده مي شودكاربرد آن سبب كيفيت بهتر و درخشندگي بالاتر در رنگ هاي تصوير تلويزيون، به جهت پتاسيل هاي كاتدي بزرگتر، مي شود. علاوه بر كاربردهاي ذكر شده، كربنات باريم در ساخت شيش ههاي طبي كاربرد داردافزودن آن به شيشه، شفافيت شيشه را بيشتر كرده و پراكنش نوري را در آن كاهش مي دهدعلاوه بر آن سختي بيشتري به شيشه بخشيده و آن را در برابر خراشيدگي مقاوم مي سازداين تركيب بصورت بخشي يا كلي، مي تواند سرب را از شيشه بلورين جدا سازداز ديگر كاربردهاي اين تركيب، بهبود بخشيدن روان شدگي در شيشه هاي مذاب است.

كاربرد ديگر كربنات باريم در صنعت سراميك است اين تركيب

 دو مورد استفادة مهم در صنايع سراميك دارد كه عبارتند از :

الف) تبديل سولفات هاي محلول به سولفات باريم غيرقابل حل: تركيب اكسيد باريم در داخل سراميك يكي از موارد استفادة كربنات باريم در ساخت وسايل سفالي پخته شده استدرصورت عدم استفاده از كربنات باريم در ساخت اين وسايل، سولفات هاي قابل حل موجود در سفال ها، رطوبت هوا را جذب نموده و انبساط حاصل مي كنند و سرانجام خرد مي شوندعلاوه بر اين در اثر خشك شدن سولفات هاي محلول موجود در سراميك ها، حبابهايي بر سطح سراميك ايجاد م يشودسولفات محلول موجود در تودة سراميكي مانع يكنواختي تودة سراميكي و مانع چسبندگي لعاب برروي سراميك م يشوداضافه كردن كربنات باريم به اين مواد باعث تبديل سولفات هاي محلول به سولفات باريم غير قابل حل شده و مشكلات ذكر شده را بر طرف مي كندبراي ساخت لعاب مورد مصرف در سراميك نيز از كربنات باريم استفاده م يشوداين تركيب به مخلوط لعاب در جريان گداختن اضافه شده و سبب تبديل كربنات باريم به اكسيد باريم شده كه اين امر

باعث افزايش سطح واكنش و غلظت لعاب ذوب شده م يگردد و نهايتاً منجر به شفافيت سطح لعاب خواهد

شد.

بكاربرد ديگر كربنات باريم در ساخت الكتروسراميك ها استاين نوع سراميك ها از اكسيد و كربنات آهن به همراه باريم يا استرانسيم و سرب ساخته م يشودبخش كوچك ولي مهمي از كربنات باريم

در اين صنعت مورد استفاده قرار مي گيرددر ساخت الكتروسراميك هاكربنات باريم به تيتانات باريم2 BaTiO تبديل مي شوداين تركيب در اثر واكنش ميان كربنات باريم با اكسيد تيتانيم در حالت جامد و در درجة حرارت بالا بوجود مي آيدمورد استفاده تيتانات باريم در ساخت دي الكتريك ها است.

فريت باريم نيز بخشي از مصرف كربنات باريم را تشكيل مي دهداز اين تركيبات در صنعت الكترونيك استفاده مي شود و رشد اين صنعت باعث افزايش ميزان تقاضا براي كربنات باريم در سال هاي اخير

شده است. از ساير موارد مصرف كربنات باريم مي توان تثبيت كننده چسب آهار، انعقاد پلاستيك هاي مصنوعي، حشره كش ها، ميكروب كش ها و سموم كشاورزي، عامل ذو بكننده در جوشكاري، در ذوب كردن و تصفيه منيزيم، در استحصال اينديم، بازيافت روي از تفاله اشاره كرد.

آمار بازدید : ۲۹۵

آگهی خود را ویژه کنید
تماس با فروشنده

۰۹۱۸۶۸۳۰۵۹۹

آدرس : کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ورودی کتابخانه شهید بهشتی


تگ ها :


تلفن : ۰۵۱۳۶۵۱۲۳۷-

سازه های بادی

تلفن : ۰۹۱۲۳۷۹۱۳۵۰

نصب و راه اندازی بدون سیم کشی

تلفن : ۰۹۳۷۳۱۶۴۴۱۱

دزدگیر پارادوکس کانادا

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

تلفن : ۰۴۱۳۲۸۶۳۰۷۴

دستگاه کارواش اتوماتیک ماشین

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

شیر قطع کن گاز ESKA

تلفن : ۰۹۱۱۱۵۷۹۷۱۸

اردک  پرورش اردک

تلفن : ۰۱۳۳۳۲۳۳۲۷۶

طراحی انواع کاتالوگ تحت وب در

بازدید روز

۳۲۳

بازدید دیروز

۱۳۸۸۴

بازدید ماه

۴۰۹۲۹۶

بازدید کل

۱۲۰۶۵۷۹۷۲

افراد آنلاین

۴۴۹

الکسای جهانی:
میزان تغیرات جهانی:
الکسای ایران: