پرسكاری

پرسكاری

پرسكاری

باختـر پرس

باختـر پرس

- تولید و عرضه انواع‎ ‎پرس‎ ‎ضربه ای از 3 تن تا 30

۵۵۲۴۲۷۴۷

بازدید روز

۶۳۸۹

بازدید دیروز

۱۰۱۹۷

بازدید ماه

۳۵۵۷۶

بازدید کل

۱۱۵۸۰۴۴۴۶

افراد آنلاین

۷۴۱

الکسای جهانی: ۸۲۷۵۲۹
میزان تغیرات جهانی: -۱۵۵۴۳
الکسای ایران: ۲۹۴۷۸