سایت تبلیغاتی -تراشكاری

تراشكاری

تراشكاری

باختـــر پرس

باختـــر پرس

- تولید و عرضه انواع‎ ‎پرس‎ ‎ضربه ای از 3 تن تا 30

۵۵۲۴۲۷۴۷

۵۵۲۴۲۷۴۷

باختـــر پرس

باختـــر پرس

بازدید روز

۱۷۲۱

بازدید دیروز

۲۷۷۴

بازدید ماه

۱۲۵۱۸۰

بازدید کل

۱۱۶۱۱۷۹۴۰

افراد آنلاین

۲۴۶

الکسای جهانی:
میزان تغیرات جهانی:
الکسای ایران: