تراشكاری

تراشكاری

تراشكاری

باختـــر پرس

باختـــر پرس

- تولید و عرضه انواع‎ ‎پرس‎ ‎ضربه ای از 3 تن تا 30

۵۵۲۴۲۷۴۷

بازدید روز

۹۴۲۵

بازدید دیروز

۱۰۱۹۷

بازدید ماه

۳۸۶۱۲

بازدید کل

۱۱۵۸۰۷۴۸۲

افراد آنلاین

۷۱۰

الکسای جهانی: ۸۲۹۵۴۵
میزان تغیرات جهانی: +۷۵۶۶
الکسای ایران: ۲۷۰۳۵