سایت تبلیغاتی -لوازم مهندسی

لوازم مهندسی

لوازم مهندسی

کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کلمپ متر, آمپرمتر, مدل CM-02

کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کل

کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کلمپ متر, آم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنالایزر, پاورمتر, کلمپ پاورمتر, مدل PROVA-6200 , ساخت كمپاني TES تايوان

پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنال

پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنالایزر, پاور

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبیل, مدل Cm-02 ,ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی, کلمپ متر, مدل TES-3063 ,ساخت كمپاني TESتايوان

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2000ساخت كمپاني PROVAتايوان

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ ) مدل, 3901/3900,TES- ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سولارسیستم آنالایزر, سولارسیستم آنالیزور, تسترفتوولتائیک, تسترفوتو ولتائیک, مدل PROVA-PROVA-1011+SOLAR15+21 , ساخت کمپانی PROVAتایوان

سولارسیستم آنالایزر, سولارسیست

سولارسیستم آنالایزر, سولارسیستم آنالیزور

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع سنج خورشید, پیرانومتر,مدل TES-132

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر , مدل TES-3092ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ متر  ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3074ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3050ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلمپ مترAC/DC , مدل PROVA2000ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی کلمپ متر, میلی آمپرمتر چنگکی, مدل prova11

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3050ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/DC , کلمپ متر, آمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2009ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/

کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/DC , کلمپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کلمپ متر ,TRMS مدل, TES-3079K ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کل

کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کلمپ متر ,T

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمتر, کلمپ آمپرمتر, وات متر,مدل, TES-3063 ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمت

کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمتر, کلمپ آم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر, کلمپ چنگکی,مدل, PROVA6601ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر,

کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر, کلمپ چنگک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز, آمپرمترقدرتی,تک وسه فاز ,ومدل , PROVA6600 ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز,

کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز, آمپرمترقدر

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, کلمپ میلی امپرمتر مدل PROVA-11 , ساخت کمپانی PROVA تایوان

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, کلمپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی, تاکومتر , دورسنج تماسی, دورسنج دستی, مدل RM1501 , ساخت کمپانی TES تایوان

دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی,

دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی, تاکومتر ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
GPS Etrex 10

GPS Etrex 10

eTrex10 این دستگاه دارای صفحه نمایش ت

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱
GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)

GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)

eTrex® 20 این دستگاه دارای صفحه نمایش

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱
GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)

GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)

eTrex® 30 مشخصات فنی ابعاد دستگاه

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱
GPS Map 62s (جی پی اس دستی)

GPS Map 62s (جی پی اس دستی)

GPS MAP 62s مشخصات: ابعاد 6.1 x 16

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱
کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلمپ مترAC/DC , مدل PROVA2000ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپرمتر, مدل PROVA11 ,ساخت كمپاني TESتايوان

میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپر

میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپرمتر, مدل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
خرید فروش و تعمیرات تجهیزات نقشه برداری

خرید فروش و تعمیرات تجهیزات نق

دوربین نقشه برداری- توتال استیشن لایک

۰۹۱۲۱۳۴۹۲۸۹
پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز, هارمونیک آنالایزرتک فاز و سه فاز, پاور انالایزر, هارمونیک انالایزر ,مدل PROVA6830+6802 ,ساخت کمپانی TESتایوان

پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز,

پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز, هارمونیک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز , هارمونیک آنالایزر ,مدل PROVA6830+6801 ,ساخت کمپانی TESتایوان

پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز ,

پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز , هارمونیک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونیک آنالایزر, پاورآنالایزر سه فاز ,مدل PROVA6830+3007 ,ساخت کمپانی TESتایوان

پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونی

پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونیک آنالایزر

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
مولتیمتر , True RMS مولتی متر True RMS , آوومتر, True RMSمدلTES-2620

مولتیمتر , True RMS مولتی متر

مولتیمتر , True RMS مولتی متر True RMS ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر دیتالاگر, مدلTES-2732A

مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر د

مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر دیتالاگر, م

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کاناله,آوومتر 2 کاناله, مولتی متر دیتالاگر, مولتیمتردیتالاگر, مدلPROVA 901/903 تایوان

مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کان

مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کاناله,آوومتر

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اهم متر, مولتیمتر,مدل TES-2712 ,ساخت کمپانی TES تایوان

مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اه

مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اهم متر, مول

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مولتی متر دیجیتال, اهم متر, مدل TES-2700 ,ساخت کمپانی TES تایوان

مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مول

مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مولتی متر دیج

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC , آمپرمتر,مدل TES-3096 ,ساخت كمپاني TESتايوان

کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC

کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC , آمپرمتر

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC ,آمپرمترکلمپی ,مدل PROVA2009 , ساخت كمپاني TESتايوان

کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC

کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC ,آمپرمترک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی کلمپ متر, میلی آمپرمتر چنگکی, مدل prova11

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر قدرتی ,کلمپ متر,مدل TES-3079K  ,ساخت كمپاني TESتايوان

کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر

کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر قدرتی ,کلم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)

GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)

GPS MONTERRA جی پی اس دستی گارمی

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱
کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر,آمپرمترقدرتی,کلمپ متر, مدل TES-3050 ساخت كمپاني TESتايوان

کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر

کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر,آمپرمترقد

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبیل, مدل Cm-02 ,ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی ,کلمپ متر نشتی,مدل CM-03

کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی

کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی ,کلمپ متر

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3063

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2000ساخت كمپاني PROVAتايوان

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ ) مدل, 3901/3900,TES- ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سولار سیستم آنالایزر , سولار سیستم آنالیزور,مدلPROVA1011 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

سولار سیستم آنالایزر , سولار س

سولار سیستم آنالایزر , سولار سیستم آنالی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع سنج خورشید, پیرانومتر,مدل TES-132

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر , مدل TES-3092ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ متر  ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3074ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آمپرمتر قدرتی تک فاز و سه فاز,کلمپ متر قدرتی, مدل PROVA 6600

کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آم

کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آمپرمتر قدرت

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل , SDS-7072Eساخت کمپانی ,OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکو

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانکشن ژنراتوردو کاناله, مدل ,AG-1012 ساخت کمپانی OWON, هنگ کنگ

فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانک

فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ 2کاناله, کارت اسکوپ,مدل ,VDS-1022ساخت کمپانی OWON, هنگ کنگ

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کار

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکو

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ دوکاناله, کارت اسکوپ,مدل , VDS-1022 I ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کا

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ پرتابل2 کاناله, اسیلوسکوپ پرتابل دیجیتال ,مدل HDS-2062M-N ,ساخت کمپانی, OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, ا

اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ پ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دستی 20 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دستی 2 کاناله, اسیلوسکوپ دستی دیجیتال, مدل HDS-1021M ,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دست

اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دستی 20 مگاه

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 2 کاناله, لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل8202T , MSO-ساخت کمپانیOWON, هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 2 کاناله

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله , لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل MSO-7102TD ,ساخت کمپانی OWON,هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز  ,اسیلوسکوپ 2 کاناله, اسیلوسکوپ لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل MSO-7062TD ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز ,اسیلوس

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز ,اسیلوسکوپ 2 کانا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 4کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل TDS-8204 ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 4کاناله,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ4کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل , TDS-7104ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ4کاناله,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 4 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل , TDS-8104ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 4 کانال

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)

GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)

مشخصات GPS OREGON 600 اورگون 600 یک ج

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱
اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دو کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل  SDS-6062E , ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکو

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دو کانال

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور AG-2052 Fمدل , ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرت

سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرتز, سوئیپ ف

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوسکوپ 2کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل , SDS-7102Eساخت کمپانی ,OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوس

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوسکوپ 2کانال

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
ترازیاب ویلد NAK2

ترازیاب ویلد NAK2

ترازیاب ویلد مدل NAK-2 دقت ترازیابی

۰۹۱۲۸۵۷۷۹۹۵
خــریدو فـــروش تجهـیزات نقـشه بــرداری

خــریدو فـــروش تجهـیزات نقـشه

خرید ، فروش و تعمیرات انواع دوربینهای

۰۹۱۲۸۵۷۷۹۹۵
قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال

قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال

قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال کمپاس دی

۶۶۴۲۸۷۴۰
تستر باطری دیجیتال, باطری تستر, تستر باطری, مدل33,TES-ساخت کمپانی TES تایوان

تستر باطری دیجیتال, باطری تستر

تستر باطری دیجیتال, باطری تستر, تستر باط

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه رومیزی, منبع تغذیه 2 کاناله,  Prova 8000 programmable power supply

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, م

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کالیبراتور صدا TES-1356

کالیبراتور صدا TES-1356

کالیبراتور صدا , کالیبراتور نویزدوزیمتر,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور سیگنال, كاليبراتور چند منظوره, مدل PROVA ical ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور

سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور سیگنال, كا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ و میلی آمپر,کالیبراتورلوپ,  4-20 mA  , مدل PROVA 100 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ

لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ و میلی آم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
كاليبراتور دما,کالیبراتور ترموکوپل ,کالیبراتور,مدل , PROVA 125ساخت کمپانی PROVA تایوان

كاليبراتور دما,کالیبراتور ترمو

كاليبراتور دما,کالیبراتور ترموکوپل ,کالی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس کالیبراتور, مولتی کالیبراتور, مدل PROVA 123 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس

مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس کالیبراتور

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 2 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل SDS-5032E ,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز

اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکو

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
میلی اهم متر, میلی اهم متر رومیزی ,مدلProva -700 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

میلی اهم متر, میلی اهم متر روم

میلی اهم متر, میلی اهم متر رومیزی ,مدلPr

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخت كمپاني PROVA تايوان

پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخ

پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخت كمپاني P

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)

GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)

وضعیت جدید : ضد ضربه و ضد آب با

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱
GPS map 78s (جی پی اس دستی)

GPS map 78s (جی پی اس دستی)

GPS map 78s ابعاد فیزیکی3.0 × 15.2 ×

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱
GPS Montana 600 (جی پی اس دستی)

GPS Montana 600 (جی پی اس دستی

GPS Montana 600 : مجهز به صفحه نمایش

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱
GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)

GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)

جی پی اس Oregon 650 دارای کلیه امکان

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱
دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,تاکومتر,دورسنج مکانیکی, مدل,RM – 1500 ساخت کمپانی TES تایوان

دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,ت

دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,تاکومتر,دور

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
تستر باطری, باطری تستر, دیجیتال مدل32 ,TES-ساخت کمپانی TES تایوان

تستر باطری, باطری تستر, دیجیتا

تستر باطری, باطری تستر, دیجیتال مدل32 ,T

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 3660ساخت کمپانی TES تایوان

تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 36

تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 3660ساخت کمپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
تستر عایق, میگر, مدل TES-1601 ,ساخت کمپانی TES تایوان

تستر عایق, میگر, مدل TES-1601

تستر عایق, میگر, مدل TES-1601 ,ساخت کمپا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل TES-1600 ,ساخت کمپانی TES تایوان

تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل T

تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل TES-1600 ,س

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عایق, مدل TES – 1604 ,ساخت کمپانی TES تایوان

تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عا

تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عایق, مدل T

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور,مدل, AG-1022 ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانک

فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین, تستر مقاومت زمین,مدلTES-1700 , ساخت کمپانی TESتایوان

ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین,

ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین, تستر مقاوم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنراتور MHz25 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتوردوکاناله ,مدل , AG-1022 F ساخت کمپانیOWON ,هنگ کنگ

سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فا

سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنرات

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, مدل TES-1500 , ساخت کمپانی TESتایوان

خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, م

خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, مدل TES-150

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت متر, مدل TES-2700 ساخت کمپانی TES تایوان

مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت

مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت متر, مدل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
مولتی متر , LCR متر, ولت متر, مدل TES – 2712 , ساخت کمپانی TES تایوان

مولتی متر , LCR متر, ولت متر,

مولتی متر , LCR متر, ولت متر, مدل TES –

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج ,پیرانومتر,مدل TES-1333 ,ساخت کمپانی TES تایوان

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج ,پیرا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج , پیرانومتر,مدلTES-1333R ,ساخت کمپانی TES تایوان

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج , پیرا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتائیک ,مدل,PROVA200ساخت کمپانی PROVA تایوان

سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتا

سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتائیک ,مدل,P

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سولار پاور آناليزر, تسترفتوولتائیک ,مدلPROVA210 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

سولار پاور آناليزر, تسترفتوولت

سولار پاور آناليزر, تسترفتوولتائیک ,مدلP

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه سوئیچینگ ,مدلODP-3051 ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذ

منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذیه قابل بر

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ولت 3 آمپر , منبع تغذیه قابل برنامه ریزی , منبع تغذیه سوئیچینگ, مدل ODP-3031 , ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ول

منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ولت 3 آمپر ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل تراکینگ , منبع تغذیه 60ولت 6آمپر, منبع تغذیه سوئیچینگ , منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, مدل ODP-3032,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل ترا

منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل تراکینگ , منب

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور150 مگاهرتز, مدل , AG-4151ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور

سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور150 مگاهرت

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
GPS Montana 650 (جی پی اس دستی)

GPS Montana 650 (جی پی اس دستی

GPS Montana 650 مشخصات : 7.48x14.

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱
ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت سنج کلمپی, مدل PROVA 5601 ,ساخت کمپانی PROVAتایوان

ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت

ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت سنج کلمپی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
چكش اشميت بتن

چكش اشميت بتن

چكش اشميت بتن با انرژی ضربه اي Nm

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل TES-3600 ,ساخت كمپاني TES تايوان

پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنال

پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل T

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
ویسکومتر چرخشی

ویسکومتر چرخشی

ویسکومتر چرخشی - قابل استفاده برا

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر

​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر

سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگرد در بتن

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی می

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر استاندارد اتوماتیک

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر است

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر استاندارد

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
ست کامل آزمایش اسلامپ

ست کامل آزمایش اسلامپ

ست کامل آزمایش اسلامپ

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
جك تعیین مقاومت فشاری برقي كامپيوتري و ديجيتال تمام اتوماتيك با ظرفیت 5000 کیلونیوتن

جك تعیین مقاومت فشاری برقي كام

جك تعیین مقاومت فشاری برقي كامپيوتري

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيدروليك يونيورسال

دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيد

دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيدروليك ي

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
شیکر الک

شیکر الک

شیکر الک با قابليت نگهداري 

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتری

دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتر

دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتری "

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه آزمايش التراسونيك بتن دیجیتال

دستگاه آزمايش التراسونيك بتن د

دستگاه آزمايش التراسونيك بتن دیجیتال

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
آون دوار لايه نازك قير

آون دوار لايه نازك قير

آون دوار لايه نازك قير داراي ترمو

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
چكش اشميت بتن ديجيتال

چكش اشميت بتن ديجيتال

چكش اشميت بتن ديجيتال با قابليت

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه مغزه گیری پرتابل

دستگاه مغزه گیری پرتابل

دستگاه مغزه گیری پرتابل داراي موت

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
رئومتر برشی دینامیکی

رئومتر برشی دینامیکی

رئومتر برشی دینامیکی ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

پنترومتر آنالوگ دیجیتال

پنترومتر آنالوگ دیجیتال

پنترومتر آنالوگ دیجیتال

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیجیتال اتوماتيك

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیج

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیجیتال ات

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتیک دیجیتال

دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتی

دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتیک دیجیت

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
رئومتر برشی دینامیکی

رئومتر برشی دینامیکی

رئومتر برشی دینامیکی ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

نقشه برداری

نقشه برداری

توزیع لوازم نقشه برداری به سرتاسر ایران

۰۹۱۸۹۳۳۰۳۲۶
شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات آزمایشگاهی شرکت نوبل شیمی با

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱۴۴۰۵۳۸۵۴
تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی شرکت نوبل شی

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱۴۴۰۵۳۸۵۴
نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته 23

۰۹۱۲۵۶۷۳۴۸۶
ph متر و هیتر مگنت

ph متر و هیتر مگنت

PH متر و هیتر مگنت شرکت نوبل شیمی با

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱۴۴۰۵۳۸۵۴
رفراکتومتر چشمی

رفراکتومتر چشمی

رفراکتومتر شرکت نوبل شیمی با بیش از 1

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱۴۴۰۵۳۸۵۴
دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین نقطه نرمی قیر

دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین

دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین نقطه نر

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
High Voltage های ولتاژ صنعتی و الکتروریسی (HV)

High Voltage های ولتاژ صنعتی و

تهیه و تولید انواع های ولتاژ های (hig

۰۲۱۲۶۷۶۳۴۵۷
خرید و فروش تجهیزات نقشه برداری با مناسب ترین قیمت بازار

خرید و فروش تجهیزات نقشه بردار

با کیفیت ترین تجهیزات را از ما بخواهی

۰۲۱۶۶۵۹۳۴۲۲
فیلتر مغناطیسی MAGY انتخابی ایده آل برای پکیج شما

فیلتر مغناطیسی MAGY انتخابی ا

فیلتر مغناطیسی  MAGY انتخابی اید

۰۲۱۷۷۶۲۸۸۶۷
فروش اسکنر سه بعدی

فروش اسکنر سه بعدی

شرکت کالای سه بعدی ارائه دهنده اسکنر

۰۹۱۲۴۱۲۹۶۰۶
فروش اسکنر سه بعدی منبت

فروش اسکنر سه بعدی منبت

شرکت کالای سه بعدی ارائه دهنده اسکنر

۰۹۱۲۴۱۲۹۶۰۶
گیرنده مولتی فرکانس Gintec G10

گیرنده مولتی فرکانس Gintec G10

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10

۰۹۳۸۲۶۲۵۴۴۷
GPS GINTEC G10 سه فرکانسه

GPS GINTEC G10 سه فرکانسه

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10

۰۹۳۷۹۲۵۳۰۹۷
جی پی اس سه فرکانسه جینتک GINTEC

جی پی اس سه فرکانسه جینتک GINT

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10

۰۹۳۶۰۸۵۶۷۲۲
گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مد

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10

۰۹۱۹۱۲۳۸۶۳۳
واردکننده مستقیم انواع تجهیزات نقشه برداری و ابزارهای اندازه گیری

واردکننده مستقیم انواع تجهیزات

شرکت بازرگانی جاهد طب در سال 1368 تأس

۰۲۱۸۸۳۱۵۰۰۰
تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک Potentiometric AutoTitrator توس نانو

تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوم

تیتراسیون یکی از روشهای مهم و کاربری

۰۹۳۵۵۳۰۱۸۲۶
تجهيزات مهندسي و دوربين هاي نقشه برداري

تجهيزات مهندسي و دوربين هاي نق

خريد و فروش انواع تجهيزات م

۶۶۹۷۰۴۷۰
رئومتر تیرچه خمشی

رئومتر تیرچه خمشی

رئومتر تیرچه خمشی - ساختار مقاوم

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
فروش کواد کوپتر

فروش کواد کوپتر

مولتی روتورها،ربات های پرنده بدون سرن

لوازم دستگاه جذب اتمی

لوازم دستگاه جذب اتمی

لوازم دستگاه جذب اتمی شرکت نوبل شیمی

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
تجهیزات آزمایشگاهی عمران

تجهیزات آزمایشگاهی عمران

تجهیزات آزمایشگاهی بتن سیمان

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
ویسکومتر شیشه ای Cannon در سایزهای مختلف

ویسکومتر شیشه ای Cannon در سا

ویسکومتر شیشه ای  Cannon در

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 میلی متر

قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 م

قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 میلی متر

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه آزمايش بار ذره ای

دستگاه آزمايش بار ذره ای

دستگاه آزمايش بار ذره ای شامل میل

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديجيتال تمام اتوماتيك با ظرفيت 2000 KN

جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديج

جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديجيتال تم

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگرد در بتن (نیم پیل)

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی می

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين سيمان

دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين س

دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين سيمان

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰
فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه برداری

فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه

فروش ويژه جي پي اس ايستگاهي لايکا ، ژ

۰۹۱۲۴۹۳۷۵۵۹۰۲۱۸۶۰۹۳۱۴۲
دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی سیستمهای پیشرفته آزمایشگاهی موجود و آماده تحویل

دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی

دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی سیستمهای پ

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیزات تحقیق و توسعه باطری ها- آنالیز مواد و عملیات حرارتی از آمریکا

تامین دستگاههای آماده سازی نمو

تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیز

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

دستگاههای میکروسکوپ الکترونی ر

دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس  XRF-XRD

دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و

دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگاههای

GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -

GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دس

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
تامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی

تامین لوازم جانبی دستگاههای پی

تامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزما

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
مجموعه آماده سازی نمونه جامد،مایع ،گازجهت دستگاه FTIR

مجموعه آماده سازی نمونه جامد،م

مجموعه آماده سازی نمونه جامد،مایع ،گازجه

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپهای دوتریوم دستگاههای اسپکتروفتومتروجذب اتمی

لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب ات

لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپه

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتر

اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی ب

اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتر

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطعات کروماتوگرافی

ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –

ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطع

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و ازت وهوا در یک پکیج)

دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و

دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و ازت وهوا

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
دستگاه هوا ژنراتور

دستگاه هوا ژنراتور

دستگاه هوا ژنراتور این شرکت با بیش ازر

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر شرکت نوبل

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱۴۴۰۵۳۸۵۴
دستگاه هیدروژن ژنراتور

دستگاه هیدروژن ژنراتور

دستگاه هیدروژن ژنراتور این شرکت با بیش

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالایزر)

دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالای

دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالایزر) دستگا

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
الكترود توری آند و کاتد پلاتينی

الكترود توری آند و کاتد پلاتين

الكترود توری آند و کاتد پلاتينی احترام

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکشن کولکتور

پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرما

پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکش

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژنايزرو دستگاههای بررسی و آنالیز سطوح و ذرات نانو

نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژ

نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژنايزرو دست

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
معرفي شركت تجهیز شیمی

معرفي شركت تجهیز شیمی

معرفي شركت تجهیز شیمی احتراما بعرض مي

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC

كروماتوگرافي گازي و مايع GC- H

كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC احت

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPLC- UV/VIS- FTIR- AAS

دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-IC

دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPL

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی, هارمونیک آنالایزر قدرتی, مدل AFLEX-3005 ,ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی,

کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی, هارمونیک آ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمونیک آنالایزر قابل انعطاف, مدل AFLEX-3003 ,ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمون

کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمونیک آنالایز

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کلمپ قابل انعطاف, مدل ,AFLEX-3001ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کل

کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کلمپ قابل ان

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآنالایزر هارمونیک با کلمپ قابل انعطاف, پاورآنالایزر با کلمپ فلکسی , آنالیزور توان, مدلAFLEX-6300 , ساخت کمپانی TES تایوان

پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآن

پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآنالایزر هار

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,ساخت كمپاني PROVA تايوان

پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,

پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,ساخت كمپان

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷
دستگاه ازت ژنراتور

دستگاه ازت ژنراتور

دستگاه ازت ژنراتور این شرکت با بیش ازر

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
map 62sc

map 62sc

GPS دستي MAP 62sc  مجهز

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷
فروش انواع مترهای لیزری

فروش انواع مترهای لیزری

فروش انواع مترهای لیزری Leica Sta

۰۲۱۶۶۵۹۳۴۲۲
گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه KQGEO

گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه

گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه KQGEO م

۰۹۳۸۹۲۸۰۴۰۰
لوازم دستگاه ftir

لوازم دستگاه ftir

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱۴۴۰۵۳۸۵۴
ژنراتورهای گازی

ژنراتورهای گازی

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱۴۴۰۵۳۸۵۴
پروب التراسونیک و حمام التراسونیک

پروب التراسونیک و حمام التراسو

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱۴۴۰۵۳۸۵۴
دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱۴۴۰۵۳۸۵۴
لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و دوتریوم اسپکتروفتومتر

لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و د

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱۴۴۰۵۳۸۵۴
دستگاه FTIR

دستگاه FTIR

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۹۱۲۱۰۱۵۴۲۴
gps dasti monterra

gps dasti monterra

GPS دستي MONTERRA  مجهز به گيرنده‌

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷
gps vista hcx

gps vista hcx

GPS دستي VISTA HCX  مجهز به گيرنده‌

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷
gps etrex 30

gps etrex 30

GPS دستي ETREX 30  مجهز به گيرنده‌ی

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷
دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته فیزیک

دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق

دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته ف

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
دستگاه گازکروماتوگراف

دستگاه گازکروماتوگراف

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۹۱۲۱۰۱۵۴۲۴
دستگاه وتجهیزات متالورژی

دستگاه وتجهیزات متالورژی

دستگاه وتجهیزات متالورژی شامل کوانتومتر-

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
map 62s

map 62s

GPS دستي MAP 62S  مجهز به گيرنده‌ی

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷
lar 120g

lar 120g

ترازیاب لیزری G LAR 120  اولین ترازیاب

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷
laser level lar250

laser level lar250

LAR 250 ترازیاب لیزری  دارای 8 مدل

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷
دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۹۱۲۱۰۱۵۴۲۴
شرکت نوبل شیمی

شرکت نوبل شیمی

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۹۱۲۱۰۱۵۴۲۴
فروش انواع توتال استیشن

فروش انواع توتال استیشن

شرکت پورآسا در زمینه فروش انواع تجهیزات

۶۶۵۷۵۶۹۹
کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری VDS ,کمپانی OWON

کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری

کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری VDS ,کمپا

۰۲۱۸۸۹۳۶۶۱۱ ۰۹۱۲۴۸۰۱۹۵۱۰۹۱۲۷۰۹۵۶۹۴
اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنالایزر, سری MSO , کمپانی OWON

اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنال

اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنالایزر, سری

۰۲۱۸۸۹۳۶۶۱۱ ۰۹۱۲۴۸۰۱۹۵۱۰۹۱۲۷۰۹۵۶۹۴
اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ , سری SDS-E , کمپانی OWON

اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ

اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ , سری SDS-

۰۲۱۸۸۹۳۶۶۱۱ ۰۹۱۲۴۸۰۱۹۵۱۰۹۱۲۷۰۹۵۶۹۴
scanner x300

scanner x300

اسکنر لیزری سه بعدی Stonex مدل

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷
تجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسی

تجهیزات و دستگاههای گروه زیست

تجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسی ا

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵
لوازم دستگاه گازکروماتوگراف

لوازم دستگاه گازکروماتوگراف

لوازم دستگاه GC شرکت نوبل شیمی با بیش

۰۲۱۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱۴۴۰۵۳۸۵۴
gps stonex s9

gps stonex s9

گيرنده سه فركانسه S9كمپاني STONEX  سا

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کل

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنال

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولارسیستم آنالایزر, سولارسیست

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کل

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمت

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر,

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی,

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Etrex 10

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Map 62s (جی پی اس دستی)

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپر

تلفن : ۰۹۱۲۱۳۴۹۲۸۹

خرید فروش و تعمیرات تجهیزات نق

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز,

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز ,

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونی

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتیمتر , True RMS مولتی متر

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر د

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کان

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اه

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مول

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار سیستم آنالایزر , سولار س

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آم

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکو

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانک

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کار

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کا

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, ا

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دست

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز  ,اسیلوس

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکو

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرت

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوس

تلفن : ۰۹۱۲۸۵۷۷۹۹۵

ترازیاب ویلد NAK2

تلفن : ۰۹۱۲۸۵۷۷۹۹۵

خــریدو فـــروش تجهـیزات نقـشه

تلفن : ۶۶۴۲۸۷۴۰

قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر باطری دیجیتال, باطری تستر

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, م

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کالیبراتور صدا TES-1356

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

كاليبراتور دما,کالیبراتور ترمو

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی اهم متر, میلی اهم متر روم

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخ

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS map 78s (جی پی اس دستی)

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Montana 600 (جی پی اس دستی

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,ت

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر باطری, باطری تستر, دیجیتا

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 36

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عایق, میگر, مدل TES-1601

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل T

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عا

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانک

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین,

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فا

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, م

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتی متر , LCR متر, ولت متر,

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتا

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاور آناليزر, تسترفتوولت

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذ

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ول

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل ترا

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور

تلفن : ۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Montana 650 (جی پی اس دستی

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

چكش اشميت بتن

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنال

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

ویسکومتر چرخشی

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر است

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

ست کامل آزمایش اسلامپ

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

جك تعیین مقاومت فشاری برقي كام

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيد

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

شیکر الک

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتر

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه آزمايش التراسونيك بتن د

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

آون دوار لايه نازك قير

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

چكش اشميت بتن ديجيتال

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

رئومتر برشی دینامیکی

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

پنترومتر آنالوگ دیجیتال

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتی

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

رئومتر برشی دینامیکی

تلفن : ۰۹۱۸۹۳۳۰۳۲۶

نقشه برداری

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

شیرآلات آزمایشگاهی

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

تلفن : ۰۹۱۲۵۶۷۳۴۸۶

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

ph متر و هیتر مگنت

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

رفراکتومتر چشمی

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین

تلفن : ۰۲۱۲۶۷۶۳۴۵۷

High Voltage های ولتاژ صنعتی و

تلفن : ۰۲۱۶۶۵۹۳۴۲۲

خرید و فروش تجهیزات نقشه بردار

تلفن : ۰۲۱۷۷۶۲۸۸۶۷

فیلتر مغناطیسی MAGY انتخابی ا

تلفن : ۰۹۱۲۴۱۲۹۶۰۶

فروش اسکنر سه بعدی

تلفن : ۰۹۱۲۴۱۲۹۶۰۶

فروش اسکنر سه بعدی منبت

تلفن : ۰۹۳۸۲۶۲۵۴۴۷

گیرنده مولتی فرکانس Gintec G10

تلفن : ۰۹۳۷۹۲۵۳۰۹۷

GPS GINTEC G10 سه فرکانسه

تلفن : ۰۹۳۶۰۸۵۶۷۲۲

جی پی اس سه فرکانسه جینتک GINT

تلفن : ۰۹۱۹۱۲۳۸۶۳۳

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مد

تلفن : ۰۲۱-۸۸۳۱۵۰۰

واردکننده مستقیم انواع تجهیزات

تلفن : ۰۹۳۵۵۳۰۱۸۲۶

تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوم

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

رئومتر تیرچه خمشی

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

لوازم دستگاه جذب اتمی

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

تجهیزات آزمایشگاهی عمران

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

ویسکومتر شیشه ای Cannon در سا

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 م

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه آزمايش بار ذره ای

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديج

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

تلفن : ۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين س

تلفن : ۰۹۱۲۴۹۳۷۵۵۹

فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

تامین دستگاههای آماده سازی نمو

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاههای میکروسکوپ الکترونی ر

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

تامین لوازم جانبی دستگاههای پی

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

مجموعه آماده سازی نمونه جامد،م

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب ات

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی ب

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه هوا ژنراتور

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه هیدروژن ژنراتور

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالای

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

الكترود توری آند و کاتد پلاتين

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرما

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژ

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

معرفي شركت تجهیز شیمی

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

كروماتوگرافي گازي و مايع GC- H

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-IC

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی,

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمون

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کل

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآن

تلفن : ۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه ازت ژنراتور

تلفن : ۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

map 62sc

تلفن : ۰۲۱۶۶۵۹۳۴۲۲

فروش انواع مترهای لیزری

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

لوازم دستگاه ftir

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

ژنراتورهای گازی

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

پروب التراسونیک و حمام التراسو

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

دستگاه جذب اتمی

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و د

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

دستگاه FTIR

تلفن : ۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

gps dasti monterra

تلفن : ۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

gps vista hcx

تلفن : ۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

gps etrex 30

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

دستگاه گازکروماتوگراف

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه وتجهیزات متالورژی

تلفن : ۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

map 62s

تلفن : ۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

lar 120g

تلفن : ۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

laser level lar250

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

دستگاه اسپکتروفتومتر

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

شرکت نوبل شیمی

تلفن : ۶۶۵۷۵۶۹۹

فروش انواع توتال استیشن

تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۳۶۶۱

کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری

تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۳۶۶۱

اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنال

تلفن : ۰۲۱-۸۸۹۳۶۶۱

اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ

تلفن : ۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

scanner x300

تلفن : ۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

تجهیزات و دستگاههای گروه زیست

تلفن : ۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

لوازم دستگاه گازکروماتوگراف

تلفن : ۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

gps stonex s9

بازدید روز

۳۷۶۲

بازدید دیروز

۱۱۶۶۱

بازدید ماه

۳۸۳۴۸۷

بازدید کل

۱۲۱۱۳۲۲۵۰

افراد آنلاین

۶۷۶

الکسای جهانی:
میزان تغیرات جهانی:
الکسای ایران: