سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

لوازم مهندسی

لوازم مهندسی

ورود اعضا
برای مثال : xyz@yahoo.com
رمز عبور شما باید شامل حروف و اعداد باشد
ثبت نام رایگان فراموشی رمز عبور

کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولارسیستم آنالایزر, سولارسیست

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

GPS Etrex 10

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS Map 62s (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنال

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونی

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتیمتر , True RMS مولتی متر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر د

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کان

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اه

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مول

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولار سیستم آنالایزر , سولار س

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کار

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, ا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دست

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز ,اسیلوس

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوس

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

ترازیاب ویلد NAK2

مهدوی

تلفن: 09128577995

قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال

شرکت زمردآزما

تلفن: 66428740

تستر باطری دیجیتال, باطری تستر

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کالیبراتور صدا TES-1356

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

كاليبراتور دما,کالیبراتور ترمو

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

میلی اهم متر, میلی اهم متر روم

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS map 78s (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS Montana 600 (جی پی اس دستی

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,ت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

تستر باطری, باطری تستر, دیجیتا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 36

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

تستر عایق, میگر, مدل TES-1601

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل T

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانک

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, م

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

مولتی متر , LCR متر, ولت متر,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سولار پاور آناليزر, تسترفتوولت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذ

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ول

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل ترا

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

GPS Montana 650 (جی پی اس دستی

شرکت البرز ردیاب پدیده

تلفن: 02644240396-7/0

ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

چكش اشميت بتن

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

رئومتر تیرچه خمشی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

ویسکومتر چرخشی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر است

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

ست کامل آزمایش اسلامپ

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

جك تعیین مقاومت فشاری برقي كام

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيد

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

شیکر الک

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه آزمايش التراسونيك بتن د

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

چكش اشميت بتن ديجيتال

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين س

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

رئومتر برشی دینامیکی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

پنترومتر آنالوگ دیجیتال

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیج

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

رئومتر برشی دینامیکی

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

نقشه برداری

شایان روش

تلفن: 09189330326

شیرآلات آزمایشگاهی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع

صابر واعظی

تلفن: 09125673486

ph متر و هیتر مگنت

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنال

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

فروش انواع مترهای لیزری

شرکت گراد

تلفن: 02166593422

خرید و فروش تجهیزات نقشه بردار

شرکت گراد

تلفن: 02166593422

فیلتر مغناطیسی MAGY انتخابی ا

ایران پویا صنعت

تلفن: 02177628867

فروش اسکنر سه بعدی

محمد-امیرحسینی

تلفن: 09124129606

فروش اسکنر سه بعدی منبت

محمد-امیرحسینی

تلفن: 09124129606

گیرنده مولتی فرکانس Gintec G10

مهندس ابوالقاسمیان

تلفن: 09382625447

GPS GINTEC G10 سه فرکانسه

مهندس صفوی

تلفن: 09379253097

جی پی اس سه فرکانسه جینتک GINT

مهندس واصفی

تلفن: 09360856722

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مد

مهندس زارعی

تلفن: 09191238633

واردکننده مستقیم انواع تجهیزات

شرکت بازرگانی جاهد طب

تلفن: 021-88315000

تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوم

علی جوان

تلفن: 09355301826

آون دوار لايه نازك قير

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه

ایران توتال

تلفن: 09124937559-021

دستگاه مغزه گیری پرتابل

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

High Voltage های ولتاژ صنعتی و

شرکت مهندسی نانوصنعت

تلفن: 02126763457

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

تجهیزات آزمایشگاهی عمران

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

ویسکومتر شیشه ای Cannon در سا

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 م

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه آزمايش بار ذره ای

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديج

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

محمدرضا اکبری

تلفن: 09106003940

لوازم دستگاه گازکروماتوگراف

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

تامین دستگاههای آماده سازی نمو

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاههای میکروسکوپ الکترونی ر

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

تامین لوازم جانبی دستگاههای پی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

مجموعه آماده سازی نمونه جامد،م

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب ات

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی ب

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاه هوا ژنراتور

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

رفراکتومتر چشمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

دستگاه هیدروژن ژنراتور

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالای

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

الكترود توری آند و کاتد پلاتين

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژ

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

معرفي شركت تجهیز شیمی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-IC

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی,

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمون

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کل

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآن

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

فروش ترموستات صفحه لمسی اکولوک

ایران پویا صنعت

تلفن: 02177628867

دستگاه ازت ژنراتور

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

map 62sc

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

لوازم دستگاه جذب اتمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه

بابک خورسند

تلفن: 09389280400

لوازم دستگاه ftir

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

ژنراتورهای گازی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954

پروب التراسونیک و حمام التراسو

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

دستگاه جذب اتمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و د

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

دستگاه FTIR

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

gps dasti monterra

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

gps vista hcx

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

gps etrex 30

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

دستگاه گازکروماتوگراف

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

دستگاه وتجهیزات متالورژی

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

map 62s

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

lar 120g

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

laser level lar250

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

دستگاه اسپکتروفتومتر

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

شرکت نوبل شیمی

داود ثمین

تلفن: 021-44053954 -

فروش انواع توتال استیشن

پوراسا

تلفن: 66575699

کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری

شرکت صائن

تلفن: 021-88936611

اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنال

شرکت صائن

تلفن: 021-88936611

اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ

شرکت صائن

تلفن: 021-88936611

scanner x300

بابک خورسند

تلفن: 09371105587

تجهیزات و دستگاههای گروه زیست

تجهیز شیمی

تلفن: 09120767566 -

پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخ

شرکت صائن

تلفن: 09101569347

gps stonex s9

هدیه رجب بای

تلفن: 09371105587

بازدید روز

۶۰۸

بازدید دیروز

۱۵۷۵۰

بازدید ماه

۴۶۲۳۹۳

بازدید کل

۱۴۰۵۵۷۴۰۲

افراد آنلاین

۱۱۷۷ادم هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.