سایت تبلیغاتی -لوازم مهندسی

لوازم مهندسی

لوازم مهندسی

کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/DC , کلمپ متر, آمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2009ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/DC , کلمپ

کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/DC , کلمپ متر, آمپرم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی, کلمپ متر, مدل TES-3063 ,ساخت كمپاني TESتايوان

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی,

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی, کلمپ متر,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2000ساخت كمپاني PROVAتايوان

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2000ساخت ك

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ ) مدل, 3901/3900,TES- ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ ) مدل, 390

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولارسیستم آنالایزر, سولارسیستم آنالیزور, تسترفتوولتائیک, تسترفوتو ولتائیک, مدل PROVA-PROVA-1011+SOLAR15+21 , ساخت کمپانی PROVAتایوان

سولارسیستم آنالایزر, سولارسیستم آنالیزور

سولارسیستم آنالایزر, سولارسیستم آنالیزور, تسترفتوو

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپان

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع سنج خورشید, پیرانومتر,مدل TES-132

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع سنج خورشید

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر , مدل TES-3092ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر ,

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر , مدل TES-3

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر  ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3074ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3074ساخت کم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3050ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپ

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپرمتر چنگکی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلمپ مترAC/DC , مدل PROVA2000ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلم

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلمپ مترAC/DC

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

خرید فروش و تعمیرات تجهیزات نقشه برداری

خرید فروش و تعمیرات تجهیزات نقشه برداری

دوربین نقشه برداری- توتال استیشن لایکا - توتال

۰۹۱۲۱۳۴۹۲۸۹

کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کلمپ متر, آمپرمتر, مدل CM-02

کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کلمپ متر, آم

کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کلمپ متر, آمپرمتر, مدل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلمپ مترAC/DC , مدل PROVA2000ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلم

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلمپ مترAC/DC

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کلمپ متر ,TRMS مدل, TES-3079K ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کلمپ متر ,T

کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کلمپ متر ,TRMS مدل, T

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمتر, کلمپ آمپرمتر, وات متر,مدل, TES-3063 ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمتر, کلمپ آم

کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمتر, کلمپ آمپرمتر, وات

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر, کلمپ چنگکی,مدل, PROVA6601ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر, کلمپ چنگک

کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر, کلمپ چنگکی,مدل, PRO

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز, آمپرمترقدرتی,تک وسه فاز ,ومدل , PROVA6600 ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز, آمپرمترقدر

کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز, آمپرمترقدرتی,تک وسه

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, کلمپ میلی امپرمتر مدل PROVA-11 , ساخت کمپانی PROVA تایوان

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, کلمپ

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, کلمپ میلی امپرم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی, تاکومتر , دورسنج تماسی, دورسنج دستی, مدل RM1501 , ساخت کمپانی TES تایوان

دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی, تاکومتر ,

دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی, تاکومتر , دورسنج تم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

GPS Etrex 10

GPS Etrex 10

eTrex10 این دستگاه دارای صفحه نمایش تک رنگ است

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶ ۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱

GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)

GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)

eTrex® 20 این دستگاه دارای صفحه نمایش رنگی است

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶ ۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱

GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)

GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)

eTrex® 30 مشخصات فنی ابعاد دستگاه 3/310/35/

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶ ۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱

GPS Map 62s (جی پی اس دستی)

GPS Map 62s (جی پی اس دستی)

GPS MAP 62s مشخصات: ابعاد 6.1 x 16.0 x 3.6 c

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶ ۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱

GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)

GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)

مشخصات GPS OREGON 600 اورگون 600 یک جی پی اس دس

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶ ۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی کلمپ متر, میلی آمپرمتر چنگکی, مدل prova11

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی کلمپ متر,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبیل, مدل Cm-02 ,ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبی

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبیل, مدل Cm-

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز , هارمونیک آنالایزر ,مدل PROVA6830+6801 ,ساخت کمپانی TESتایوان

پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز , هارمونیک

پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز , هارمونیک آنالایزر ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونیک آنالایزر, پاورآنالایزر سه فاز ,مدل PROVA6830+3007 ,ساخت کمپانی TESتایوان

پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونیک آنالایزر

پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونیک آنالایزر, پاورآنال

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتیمتر , True RMS مولتی متر True RMS , آوومتر, True RMSمدلTES-2620

مولتیمتر , True RMS مولتی متر True RMS ,

مولتیمتر , True RMS مولتی متر True RMS , آوومتر, T

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر دیتالاگر, مدلTES-2732A

مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر دیتالاگر, م

مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر دیتالاگر, مدلTES-2732

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کاناله,آوومتر 2 کاناله, مولتی متر دیتالاگر, مولتیمتردیتالاگر, مدلPROVA 901/903 تایوان

مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کاناله,آوومتر

مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کاناله,آوومتر 2 کاناله,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اهم متر, مولتیمتر,مدل TES-2712 ,ساخت کمپانی TES تایوان

مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اهم متر, مول

مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اهم متر, مولتیمتر,مدل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مولتی متر دیجیتال, اهم متر, مدل TES-2700 ,ساخت کمپانی TES تایوان

مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مولتی متر دیج

مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مولتی متر دیجیتال, اهم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC , آمپرمتر,مدل TES-3096 ,ساخت كمپاني TESتايوان

کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC , آمپرمتر

کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC , آمپرمتر,مدل TES-3

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC ,آمپرمترکلمپی ,مدل PROVA2009 , ساخت كمپاني TESتايوان

کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC ,آمپرمترک

کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC ,آمپرمترکلمپی ,مدل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آمپرمتر قدرتی تک فاز و سه فاز,کلمپ متر قدرتی, مدل PROVA 6600

کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آمپرمتر قدرت

کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آمپرمتر قدرتی تک فاز و

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر قدرتی ,کلمپ متر,مدل TES-3079K  ,ساخت كمپاني TESتايوان

کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر قدرتی ,کلم

کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر قدرتی ,کلمپ متر,مدل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبیل, مدل Cm-02 ,ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبی

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبیل, مدل Cm-

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر,آمپرمترقدرتی,کلمپ متر, مدل TES-3050 ساخت كمپاني TESتايوان

کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر,آمپرمترقد

کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر,آمپرمترقدرتی,کلمپ م

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی کلمپ متر, میلی آمپرمتر چنگکی, مدل prova11

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی کلمپ متر,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی ,کلمپ متر نشتی,مدل CM-03

کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی ,کلمپ متر

کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی ,کلمپ متر نشتی,مدل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3063

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی,

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی, کلمپ متر,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2000ساخت كمپاني PROVAتايوان

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2000ساخت ك

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ ) مدل, 3901/3900,TES- ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ ) مدل, 390

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار سیستم آنالایزر , سولار سیستم آنالیزور,مدلPROVA1011 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

سولار سیستم آنالایزر , سولار سیستم آنالی

سولار سیستم آنالایزر , سولار سیستم آنالیزور,مدلPRO

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپان

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع سنج خورشید, پیرانومتر,مدل TES-132

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع سنج خورشید

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر , مدل TES-3092ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر ,

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر , مدل TES-3

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر  ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3074ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3

کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3074ساخت کم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3050ساخت کمپانی TESتایوان

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپ

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپرمتر چنگکی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)

GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)

وضعیت جدید : ضد ضربه و ضد آب با استاندارد

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶ ۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱

میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپرمتر, مدل PROVA11 ,ساخت كمپاني TESتايوان

میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپرمتر, مدل

میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپرمتر, مدل PROVA11 ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل , SDS-7072Eساخت کمپانی ,OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله,

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله, اسیلوسکوپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

GPS Montana 650 (جی پی اس دستی)

GPS Montana 650 (جی پی اس دستی)

GPS Montana 650 مشخصات : 7.48x14.42x3.64 cm

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶ ۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ 2کاناله, کارت اسکوپ,مدل ,VDS-1022ساخت کمپانی OWON, هنگ کنگ

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکو

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ 2کاناله

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ دوکاناله, کارت اسکوپ,مدل , VDS-1022 I ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسک

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ دوکانال

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ پرتابل2 کاناله, اسیلوسکوپ پرتابل دیجیتال ,مدل HDS-2062M-N ,ساخت کمپانی, OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ پ

اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ پرتابل2 کان

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دستی 20 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دستی 2 کاناله, اسیلوسکوپ دستی دیجیتال, مدل HDS-1021M ,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دستی 20 مگاه

اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دستی 20 مگاهرتز, اسیل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 2 کاناله, لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل8202T , MSO-ساخت کمپانیOWON, هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 2 کاناله

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 2 کاناله, لاجیک آن

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله , لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل MSO-7102TD ,ساخت کمپانی OWON,هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله , لاجیک آ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز  ,اسیلوسکوپ 2 کاناله, اسیلوسکوپ لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل MSO-7062TD ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز ,اسیلوسکوپ 2 کانا

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز ,اسیلوسکوپ 2 کاناله, اسیلوس

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 4کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل TDS-8204 ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 4کاناله,

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 4کاناله, اسیلوسکوپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ4کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل , TDS-7104ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ4کاناله,

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ4کاناله, اسیلوسکوپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 4 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل , TDS-8104ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 4 کانال

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 4 کاناله, اسیلوسک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور,مدل, AG-1022 ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور

فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور,مدل, AG-1

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دو کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل  SDS-6062E , ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دو کانال

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دو کاناله, اسیلوسک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنراتور MHz25 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتوردوکاناله ,مدل , AG-1022 F ساخت کمپانیOWON ,هنگ کنگ

سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنرات

سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنراتور MHz25 م

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوسکوپ 2کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل , SDS-7102Eساخت کمپانی ,OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوسکوپ 2کانال

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوسکوپ 2کاناله, اسیلوسک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

ترازیاب ویلد NAK2

ترازیاب ویلد NAK2

ترازیاب ویلد مدل NAK-2 دقت ترازیابی در یک کیل

۰۹۱۲۸۵۷۷۹۹۵

خــریدو فـــروش تجهـیزات نقـشه بــرداری

خــریدو فـــروش تجهـیزات نقـشه بــرداری

خرید ، فروش و تعمیرات انواع دوربینهای نقشه بردا

۰۹۱۲۸۵۷۷۹۹۵

قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال

قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال

قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال کمپاس دیجیتالی ق

۶۶۴۲۸۷۴۰

تستر باطری دیجیتال, باطری تستر, تستر باطری, مدل33,TES-ساخت کمپانی TES تایوان

تستر باطری دیجیتال, باطری تستر, تستر باط

تستر باطری دیجیتال, باطری تستر, تستر باطری, مدل33,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه رومیزی, منبع تغذیه 2 کاناله,  Prova 8000 programmable power supply

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه رومیزی, من

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کالیبراتور صدا TES-1356

کالیبراتور صدا TES-1356

کالیبراتور صدا , کالیبراتور نویزدوزیمتر, کالیبراتو

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور سیگنال, كاليبراتور چند منظوره, مدل PROVA ical ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور سیگنال, كا

سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور سیگنال, كاليبراتور چ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ و میلی آمپر,کالیبراتورلوپ,  4-20 mA  , مدل PROVA 100 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ و میلی آم

لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ و میلی آمپر,کالیبرا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

كاليبراتور دما,کالیبراتور ترموکوپل ,کالیبراتور,مدل , PROVA 125ساخت کمپانی PROVA تایوان

كاليبراتور دما,کالیبراتور ترموکوپل ,کالی

كاليبراتور دما,کالیبراتور ترموکوپل ,کالیبراتور,مدل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس کالیبراتور, مولتی کالیبراتور, مدل PROVA 123 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس کالیبراتور

مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس کالیبراتور, مولتی کا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 2 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل SDS-5032E ,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکو

اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 2 کاناله

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, مدل TES-1500 , ساخت کمپانی TESتایوان

خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, مدل TES-150

خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, مدل TES-1500 , ساخت ک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنالایزر, پاورمتر, کلمپ پاورمتر, مدل PROVA-6200 , ساخت كمپاني TES تايوان

پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنالایزر, پاور

پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنالایزر, پاورمتر, کلمپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

GPS map 78s (جی پی اس دستی)

GPS map 78s (جی پی اس دستی)

GPS map 78s ابعاد فیزیکی3.0 × 15.2 × 6.6 cm 4

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶ ۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱

GPS Montana 600 (جی پی اس دستی)

GPS Montana 600 (جی پی اس دستی)

GPS Montana 600 : مجهز به صفحه نمایش رنگی - لمس

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶ ۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱

GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)

GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)

جی پی اس Oregon 650 دارای کلیه امکانات map 62

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶ ۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱

دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,تاکومتر,دورسنج مکانیکی, مدل,RM – 1500 ساخت کمپانی TES تایوان

دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,تاکومتر,دور

دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,تاکومتر,دورسنج مکانیک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر باطری, باطری تستر, دیجیتال مدل32 ,TES-ساخت کمپانی TES تایوان

تستر باطری, باطری تستر, دیجیتال مدل32 ,T

تستر باطری, باطری تستر, دیجیتال مدل32 ,TES-ساخت کم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 3660ساخت کمپانی TES تایوان

تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 3660ساخت کمپ

تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 3660ساخت کمپانی TES تا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عایق, میگر, مدل TES-1601 ,ساخت کمپانی TES تایوان

تستر عایق, میگر, مدل TES-1601 ,ساخت کمپا

تستر عایق, میگر, مدل TES-1601 ,ساخت کمپانی TES تای

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل TES-1600 ,ساخت کمپانی TES تایوان

تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل TES-1600 ,س

تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل TES-1600 ,ساخت کمپانی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عایق, مدل TES – 1604 ,ساخت کمپانی TES تایوان

تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عایق, مدل T

تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عایق, مدل TES – 1604

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت سنج کلمپی, مدل PROVA 5601 ,ساخت کمپانی PROVAتایوان

ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت سنج کلمپی

ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت سنج کلمپی, مدل PROV

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانکشن ژنراتوردو کاناله, مدل ,AG-1012 ساخت کمپانی OWON, هنگ کنگ

فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور

فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانکشن ژنراتوردو کاناله,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی اهم متر, میلی اهم متر رومیزی ,مدلProva -700 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

میلی اهم متر, میلی اهم متر رومیزی ,مدلPr

میلی اهم متر, میلی اهم متر رومیزی ,مدلProva -700 ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)

GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)

GPS MONTERRA جی پی اس دستی گارمین مونترا

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶ ۷/۰۹۱۹۷۳۹۱۶۷۱

مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت متر, مدل TES-2700 ساخت کمپانی TES تایوان

مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت متر, مدل

مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت متر, مدل TES-2700 س

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتی متر , LCR متر, ولت متر, مدل TES – 2712 , ساخت کمپانی TES تایوان

مولتی متر , LCR متر, ولت متر, مدل TES –

مولتی متر , LCR متر, ولت متر, مدل TES – 2712 , ساخ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج ,پیرانومتر,مدل TES-1333 ,ساخت کمپانی TES تایوان

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج ,پیرا

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج ,پیرانومتر,مدل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج , پیرانومتر,مدلTES-1333R ,ساخت کمپانی TES تایوان

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج , پیرا

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج , پیرانومتر,مدلT

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتائیک ,مدل,PROVA200ساخت کمپانی PROVA تایوان

سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتائیک ,مدل,P

سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتائیک ,مدل,PROVA200ساخ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاور آناليزر, تسترفتوولتائیک ,مدلPROVA210 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان

سولار پاور آناليزر, تسترفتوولتائیک ,مدلP

سولار پاور آناليزر, تسترفتوولتائیک ,مدلPROVA210 ,س

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه سوئیچینگ ,مدلODP-3051 ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذیه قابل بر

منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذیه قابل برنامه ریزی,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ولت 3 آمپر , منبع تغذیه قابل برنامه ریزی , منبع تغذیه سوئیچینگ, مدل ODP-3031 , ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ولت 3 آمپر ,

منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ولت 3 آمپر , منبع تغذی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل تراکینگ , منبع تغذیه 60ولت 6آمپر, منبع تغذیه سوئیچینگ , منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, مدل ODP-3032,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ

منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل تراکینگ , منب

منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل تراکینگ , منبع تغذیه 60

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور150 مگاهرتز, مدل , AG-4151ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور150 مگاهرت

سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور150 مگاهرتز, مدل , A

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور AG-2052 Fمدل , ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ

سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرتز, سوئیپ ف

سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنرا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین, تستر مقاومت زمین,مدلTES-1700 , ساخت کمپانی TESتایوان

ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین, تستر مقاوم

ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین, تستر مقاومت زمین,مدل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیجیتال اتوماتيك

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیجیتال اتوما

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیجیتال اتوماتيك

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه KQGEO

گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه KQGEO

گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه KQGEO مدل GeoRef

۰۹۳۸۹۲۸۰۴۰۰

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر استاندارد اتوماتیک

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر استاندارد اتو

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر استاندارد اتوماتیک

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

ست کامل آزمایش اسلامپ

ست کامل آزمایش اسلامپ

ست کامل آزمایش اسلامپ

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

جك تعیین مقاومت فشاری برقي كامپيوتري و ديجيتال تمام اتوماتيك با ظرفیت 5000 کیلونیوتن

جك تعیین مقاومت فشاری برقي كامپيوتري و د

جك تعیین مقاومت فشاری برقي كامپيوتري و ديجيتال

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيدروليك يونيورسال

دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيدروليك يوني

دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيدروليك يونيورسال

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

شیکر الک

شیکر الک

شیکر الک با قابليت نگهداري  10الك با ق

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتری

دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتری "ویکاترو

دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتری "ویکاترونی

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه آزمايش التراسونيك بتن دیجیتال

دستگاه آزمايش التراسونيك بتن دیجیتال

دستگاه آزمايش التراسونيك بتن دیجیتال جهت تع

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین نقطه نرمی قیر

دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین نقطه نرمی

دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین نقطه نرمی قیر با

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

چكش اشميت بتن ديجيتال

چكش اشميت بتن ديجيتال

چكش اشميت بتن ديجيتال با قابليت نشان دادن

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

چكش اشميت بتن

چكش اشميت بتن

چكش اشميت بتن با انرژی ضربه اي Nm) يا (2.20

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر

​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر

سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g سوزن تعیی

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

پنترومتر آنالوگ دیجیتال

پنترومتر آنالوگ دیجیتال

پنترومتر آنالوگ دیجیتال

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

ویسکومتر چرخشی

ویسکومتر چرخشی

ویسکومتر چرخشی - قابل استفاده برای تعیین وی

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتیک دیجیتال

دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتیک دیجیتال

دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتیک دیجیتال (ب

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

رئومتر برشی دینامیکی

رئومتر برشی دینامیکی

رئومتر برشی دینامیکی

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

نقشه برداری

نقشه برداری

توزیع لوازم نقشه برداری به سرتاسر ایران بدون هزینه

۰۹۱۸۹۳۳۰۳۲۶

شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات آزمایشگاهی شرکت نوبل شیمی با بیش از 15

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱ ۴۴۰۵۳۸۵۴

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی شرکت نوبل شیمی با بیش

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱ ۴۴۰۵۳۸۵۴

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته 23 الی 27 شه

۰۹۱۲۵۶۷۳۴۸۶

ph متر و هیتر مگنت

ph متر و هیتر مگنت

PH متر و هیتر مگنت شرکت نوبل شیمی با بیش از 15

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱ ۴۴۰۵۳۸۵۴

رفراکتومتر چشمی

رفراکتومتر چشمی

رفراکتومتر شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجرب

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱ ۴۴۰۵۳۸۵۴

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر شرکت نوبل شیمی با بی

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱ ۴۴۰۵۳۸۵۴

لوازم دستگاه گازکروماتوگراف

لوازم دستگاه گازکروماتوگراف

لوازم دستگاه GC شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱ ۴۴۰۵۳۸۵۴

پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز, هارمونیک آنالایزرتک فاز و سه فاز, پاور انالایزر, هارمونیک انالایزر ,مدل PROVA6830+6802 ,ساخت کمپانی TESتایوان

پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز, هارمونیک

پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز, هارمونیک آنالایزرتک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

رئومتر برشی دینامیکی

رئومتر برشی دینامیکی

رئومتر برشی دینامیکی

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

تجهیزات آزمایشگاهی عمران

تجهیزات آزمایشگاهی عمران

تجهیزات آزمایشگاهی بتن سیمان بتن قی

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

فروش اسکنر سه بعدی منبت

فروش اسکنر سه بعدی منبت

شرکت کالای سه بعدی ارائه دهنده اسکنر سه بعدی در

۰۹۱۲۴۱۲۹۶۰۶

گیرنده مولتی فرکانس Gintec G10

گیرنده مولتی فرکانس Gintec G10

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10 &nb

۰۹۳۸۲۶۲۵۴۴۷

GPS GINTEC G10 سه فرکانسه

GPS GINTEC G10 سه فرکانسه

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10 &nb

۰۹۳۷۹۲۵۳۰۹۷

جی پی اس سه فرکانسه جینتک GINTEC

جی پی اس سه فرکانسه جینتک GINTEC

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10 &nb

۰۹۳۶۰۸۵۶۷۲۲

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10 &nb

۰۹۱۹۱۲۳۸۶۳۳

واردکننده مستقیم انواع تجهیزات نقشه برداری و ابزارهای اندازه گیری

واردکننده مستقیم انواع تجهیزات نقشه بردا

شرکت بازرگانی جاهد طب در سال 1368 تأسیس شده است

۰۲۱ ۸۸۳۱۵۰۰۰

تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک Potentiometric AutoTitrator توس نانو

تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک Pote

تیتراسیون یکی از روشهای مهم و کاربری برای آنالی

۰۹۳۵۵۳۰۱۸۲۶

تجهيزات مهندسي و دوربين هاي نقشه برداري

تجهيزات مهندسي و دوربين هاي نقشه برداري

خريد و فروش انواع تجهيزات مهندسي و دو

۶۶۹۷۰۴۷۰

فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه برداری

فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه برداری

فروش ويژه جي پي اس ايستگاهي لايکا ، ژئومکس ، جي

۰۹۱۲۴۹۳۷۵۵۹ ۰۲۱۸۶۰۹۳۱۴۲

فروش کواد کوپتر

فروش کواد کوپتر

مولتی روتورها،ربات های پرنده بدون سرنشینی هستند

High Voltage های ولتاژ صنعتی و الکتروریسی (HV)

High Voltage های ولتاژ صنعتی و الکتروریس

تهیه و تولید انواع های ولتاژ های (high Voltage)

۰۲۱۲۶۷۶۳۴۵۷

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگرد در بتن

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگر

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگرد در بت

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

لوازم دستگاه ftir

لوازم دستگاه ftir

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص فروش

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱ ۴۴۰۵۳۸۵۴

سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

ویسکومتر شیشه ای Cannon در سایزهای مختلف

ویسکومتر شیشه ای Cannon در سایزهای مختل

ویسکومتر شیشه ای  Cannon در سایزهای م

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 میلی متر

قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 میلی متر

قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 میلی متر

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه آزمايش بار ذره ای

دستگاه آزمايش بار ذره ای

دستگاه آزمايش بار ذره ای شامل میلی آمپرسنج

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديجيتال تمام اتوماتيك با ظرفيت 2000 KN

جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديجيتال تمام

جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديجيتال تمام اتوماتي

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگرد در بتن (نیم پیل)

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگر

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگرد در بت

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين سيمان

دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين سيمان

دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين سيمان جهت تعيي

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه مغزه گیری پرتابل

دستگاه مغزه گیری پرتابل

دستگاه مغزه گیری پرتابل داراي موتور الكتريك

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

آون دوار لايه نازك قير

آون دوار لايه نازك قير

آون دوار لايه نازك قير داراي ترموستات ديجيت

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

رئومتر تیرچه خمشی

رئومتر تیرچه خمشی

رئومتر تیرچه خمشی - ساختار مقاوم و ضد زنگ

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکشن کولکتور

پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکش

پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکشن کولکتور

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

لوازم دستگاه جذب اتمی

لوازم دستگاه جذب اتمی

لوازم دستگاه جذب اتمی شرکت نوبل شیمی با بیش از

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴

GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگاههای

GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگ

GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگاههای

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

تامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی

تامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزما

تامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی ای

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

مجموعه آماده سازی نمونه جامد،مایع ،گازجهت دستگاه FTIR

مجموعه آماده سازی نمونه جامد،مایع ،گازجه

مجموعه آماده سازی نمونه جامد،مایع ،گازجهت دستگاه F

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپهای دوتریوم دستگاههای اسپکتروفتومتروجذب اتمی

لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپه

لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپهای دوتریوم

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتر

اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتر

اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتر این شرکت

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطعات کروماتوگرافی

ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطع

ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطعات کروماتو

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و ازت وهوا در یک پکیج)

دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و ازت وهوا

دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و ازت وهوا در یک پکیج

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

دستگاه هوا ژنراتور

دستگاه هوا ژنراتور

دستگاه هوا ژنراتور این شرکت با بیش ازربع قرن تجر

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

دستگاه ازت ژنراتور

دستگاه ازت ژنراتور

دستگاه ازت ژنراتور این شرکت با بیش ازربع قرن تجر

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

دستگاه هیدروژن ژنراتور

دستگاه هیدروژن ژنراتور

دستگاه هیدروژن ژنراتور این شرکت با بیش ازربع قرن

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM احتراما بع

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

الكترود توری آند و کاتد پلاتينی

الكترود توری آند و کاتد پلاتينی

الكترود توری آند و کاتد پلاتينی احتراما بعرض مي

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیزات تحقیق و توسعه باطری ها- آنالیز مواد و عملیات حرارتی از آمریکا

تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیز

تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیزات تحقیق و

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژنايزرو دستگاههای بررسی و آنالیز سطوح و ذرات نانو

نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژنايزرو دست

نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژنايزرو دستگاههای برر

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

معرفي شركت تجهیز شیمی

معرفي شركت تجهیز شیمی

معرفي شركت تجهیز شیمی احتراما بعرض مي رساند كه

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC

كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC

كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC احتراما بعرض

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPLC- UV/VIS- FTIR- AAS

دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPL

دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPLC- UV/VIS-

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی, هارمونیک آنالایزر قدرتی, مدل AFLEX-3005 ,ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی, هارمونیک آ

کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی, هارمونیک آنالایزر قد

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمونیک آنالایزر قابل انعطاف, مدل AFLEX-3003 ,ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمونیک آنالایز

کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمونیک آنالایزر قابل انع

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کلمپ قابل انعطاف, مدل ,AFLEX-3001ساخت کمپانی TES تایوان

کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کلمپ قابل ان

کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کلمپ قابل انعطاف, مدل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآنالایزر هارمونیک با کلمپ قابل انعطاف, پاورآنالایزر با کلمپ فلکسی , آنالیزور توان, مدلAFLEX-6300 , ساخت کمپانی TES تایوان

پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآنالایزر هار

پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآنالایزر هارمونیک با ک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,ساخت كمپاني PROVA تايوان

پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,ساخت كمپان

پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,ساخت كمپاني PROVA تا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخت كمپاني PROVA تايوان

پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخت كمپاني P

پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخت كمپاني PROVA تايوا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

فروش اسکنر سه بعدی

فروش اسکنر سه بعدی

شرکت کالای سه بعدی ارائه دهنده اسکنر سه بعدی در

۰۹۱۲۴۱۲۹۶۰۶

دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی سیستمهای پیشرفته آزمایشگاهی موجود و آماده تحویل

دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی سیستمهای پ

دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی سیستمهای پیشرفته آزم

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

laser level lar250

laser level lar250

LAR 250 ترازیاب لیزری  دارای 8 مدل پردازش نور

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

ژنراتورهای گازی

ژنراتورهای گازی

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص فروش

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱ ۴۴۰۵۳۸۵۴

پروب التراسونیک و حمام التراسونیک

پروب التراسونیک و حمام التراسونیک

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص فروش

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱ ۴۴۰۵۳۸۵۴

دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص ف

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱ ۴۴۰۵۳۸۵۴

لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و دوتریوم اسپکتروفتومتر

لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و دوتریوم اسپ

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص ف

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۲۱ ۴۴۰۵۳۸۵۴

دستگاه FTIR

دستگاه FTIR

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص ف

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۹۱۲۱۰۱۵۴۲۴

gps dasti monterra

gps dasti monterra

GPS دستي MONTERRA  مجهز به گيرنده‌ی بسیار قو

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

gps vista hcx

gps vista hcx

GPS دستي VISTA HCX  مجهز به گيرنده‌ی بسیار قو

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

gps etrex 30

gps etrex 30

GPS دستي ETREX 30  مجهز به گيرنده‌ی بسیار قوي

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

gps stonex s9

gps stonex s9

گيرنده سه فركانسه S9كمپاني STONEX  ساخت ايتاليا

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

دستگاه گازکروماتوگراف

دستگاه گازکروماتوگراف

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص فروش

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۹۱۲۱۰۱۵۴۲۴

map 62sc

map 62sc

GPS دستي MAP 62sc  مجهز به گيرنده

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس  XRF-XRD

دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس

دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس XRF-XRD

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

lar 120g

lar 120g

ترازیاب لیزری G LAR 120  اولین ترازیاب لیزری دوا

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل TES-3600 ,ساخت كمپاني TES تايوان

پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل T

پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل TES-3600 ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص فروش

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۹۱۲۱۰۱۵۴۲۴

شرکت نوبل شیمی

شرکت نوبل شیمی

شرکت نوبل شیمی با بیش از 15 سال تجربه در خصوص ف

۰۲۱ ۴۴۰۵۳۹۵۴ ۰۹۱۲۱۰۱۵۴۲۴

فروش انواع توتال استیشن

فروش انواع توتال استیشن

شرکت پورآسا در زمینه فروش انواع تجهیزات نقشه بردار

۶۶۵۷۵۶۹۹

کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری VDS ,کمپانی OWON

کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری VDS ,کمپا

کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری VDS ,کمپانی OWON

۰۲۱ ۸۸۹۳۶۶۱۱ ۰۹۱۲۴۸۰۱۹۵۱ ۰۹۱۲۷۰۹۵۶۹۴

اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنالایزر, سری MSO , کمپانی OWON

اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنالایزر, سری

اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنالایزر, سری MSO , کمپا

۰۲۱ ۸۸۹۳۶۶۱۱ ۰۹۱۲۴۸۰۱۹۵۱ ۰۹۱۲۷۰۹۵۶۹۴

اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ , سری SDS-E , کمپانی OWON

اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ , سری SDS-

اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ , سری SDS-E , کمپانی

۰۲۱ ۸۸۹۳۶۶۱۱ ۰۹۱۲۴۸۰۱۹۵۱ ۰۹۱۲۷۰۹۵۶۹۴

scanner x300

scanner x300

اسکنر لیزری سه بعدی Stonex مدل X300 ویژ

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

تجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسی

تجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسی

تجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسی احتراما بعر

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالایزر)

دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالایزر)

دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالایزر) دستگاه کوانتومت

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

دستگاه وتجهیزات متالورژی

دستگاه وتجهیزات متالورژی

دستگاه وتجهیزات متالورژی شامل کوانتومتر- آنالایزر

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته فیزیک

دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته ف

دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته فیزیک ساخت

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۶ ۴۴۹۵۳۰۶۵

map 62s

map 62s

GPS دستي MAP 62S  مجهز به گيرنده‌ی بسیار قوي

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی,

کلمپ قدرتی AC,D

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA

کلمپ متر ,AC/D

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ

کلمپ آمپرمتر, ک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولارسیستم آنالایزر, سولارسیستم آنالیزور

سولارسیستم آنال

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,

سیستم شبیه ساز

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع

سولارپاورمتر, س

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر ,

کلمپ آمپرمتر, آ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپ

کلمپ متر ,AC/D

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلم

کلمپ آمپرمتر ,

۰۹۱۲۱۳۴۹۲۸۹

خرید فروش و تعمیرات تجهیزات نقشه برداری

خرید فروش و تعم

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کلمپ متر, آم

کلمپ آمپرمتر خو

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلم

کلمپ آمپرمتر ,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کلمپ متر ,T

کلمپ قدرتی , H

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمتر, کلمپ آم

کلمپ قدرتی دیتا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر, کلمپ چنگک

کلمپ قدرتی , PF

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, کلمپ

میلی آمپر متر ک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی, تاکومتر ,

دور سنج لیزری,

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)

GPS Etrex 20 (ج

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)

GPS Etrex 30 (ج

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Map 62s (جی پی اس دستی)

GPS Map 62s (جی

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)

GPS OREGON 600

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی

میلی آمپر متر ک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبی

کلمپ آمپرمتر, A

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز , هارمونیک

پاور آنالایزرها

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونیک آنالایزر

پاور آنالایزرها

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتیمتر , True RMS مولتی متر True RMS ,

مولتیمتر , True

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر دیتالاگر, م

مولتیمتر دیتالا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کاناله,آوومتر

مولتیمتر 2کانال

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اهم متر, مول

مولتی متر , LCR

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مولتی متر دیج

مولتی متر,مولتی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC , آمپرمتر

کلمپ متر,وات مت

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC ,آمپرمترک

کلمپ متر,وات مت

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آمپرمتر قدرت

کلامپ قدرتی تک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر قدرتی ,کلم

کلمپ متر قدرتی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبی

کلمپ آمپرمتر, A

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر,آمپرمترقد

کلمپ متر قدرتی,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی

میلی آمپر متر ک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی ,کلمپ متر

کلمپ نشتی جریان

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی,

کلمپ قدرتی AC,D

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA

کلمپ متر ,AC/D

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ

کلمپ آمپرمتر, ک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار سیستم آنالایزر , سولار سیستم آنالی

سولار سیستم آنا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,

سیستم شبیه ساز

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع

سولارپاورمتر, س

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر ,

کلمپ آمپرمتر, آ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپ

کلمپ متر ,AC/D

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)

GPS Map 62sc (ج

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپرمتر, مدل

میلی آمپر متر ک

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله,

اسیلوسکوپ 70 مگ

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Montana 650 (جی پی اس دستی)

GPS Montana 650

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکو

کارت اسیلوسکوپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسک

کارت اسیلوسکوپ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ پ

اسیلوسکوپ پرتاب

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دستی 20 مگاه

اسیلوسکوپ دستی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 2 کاناله

اسیلوسکوپ 200 م

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله

اسیلوسکوپ 100 م

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز  ,اسیلوسکوپ 2 کانا

اسیلوسکوپ 60 مگ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 4کاناله,

اسیلوسکوپ 200 م

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ4کاناله,

اسیلوسکوپ 100 م

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 4 کانال

اسیلوسکوپ 100 م

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور

فانکشن ژنراتور2

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دو کانال

اسیلوسکوپ 60 مگ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنرات

سوئیپ فانکشن ژن

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوسکوپ 2کانال

اسیلوسکوپ 100 م

۰۹۱۲۸۵۷۷۹۹۵

ترازیاب ویلد NAK2

ترازیاب ویلد NA

۰۹۱۲۸۵۷۷۹۹۵

خــریدو فـــروش تجهـیزات نقـشه بــرداری

خــریدو فـــروش

۶۶۴۲۸۷۴۰

قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال

قطب نما دیجیتال

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر باطری دیجیتال, باطری تستر, تستر باط

تستر باطری دیجی

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه

منبع تغذیه قابل

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کالیبراتور صدا TES-1356

کالیبراتور صدا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور سیگنال, كا

سیگنال کالیبرات

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ و میلی آم

لوپ كاليبراتور,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

كاليبراتور دما,کالیبراتور ترموکوپل ,کالی

كاليبراتور دما,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس کالیبراتور

مولتي فانکشن كا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکو

اسیلوسکوپ,اسیلو

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, مدل TES-150

خازن سنج, تسترخ

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنالایزر, پاور

پاور آنالایزرگر

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS map 78s (جی پی اس دستی)

GPS map 78s (جی

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Montana 600 (جی پی اس دستی)

GPS Montana 600

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)

GPS Oregon 650

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,تاکومتر,دور

دور سنج ليزري,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر باطری, باطری تستر, دیجیتال مدل32 ,T

تستر باطری, باط

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 3660ساخت کمپ

تستر عايق, میگر

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عایق, میگر, مدل TES-1601 ,ساخت کمپا

تستر عایق, میگر

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل TES-1600 ,س

تستر عایق, میگر

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عایق, مدل T

تستر عايق, میگر

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت سنج کلمپی

ارت تستر كلمپي

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور

فانکشن ژنراتور1

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

میلی اهم متر, میلی اهم متر رومیزی ,مدلPr

میلی اهم متر, م

۰۲۶۴۴۲۴۰۳۹۶

GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)

GPS MONTERRA (ج

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت متر, مدل

مولتی متر,اهم م

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

مولتی متر , LCR متر, ولت متر, مدل TES –

مولتی متر , LCR

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج ,پیرا

سولار پاورمتر,س

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج , پیرا

سولار پاورمتر,س

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتائیک ,مدل,P

سولار پاور آنال

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سولار پاور آناليزر, تسترفتوولتائیک ,مدلP

سولار پاور آنال

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذیه قابل بر

منبع تغذیه تک 3

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ولت 3 آمپر ,

منبع تغذیه تک,م

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل تراکینگ , منب

منبع تغذیه,منبع

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور150 مگاهرت

سیگنال ژنراتور,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرتز, سوئیپ ف

سوئیپ فانکشن ژن

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین, تستر مقاوم

ارت تستر, ارت س

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر استاندارد اتو

دستگاه تعیین در

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

ست کامل آزمایش اسلامپ

ست کامل آزمایش

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

جك تعیین مقاومت فشاری برقي كامپيوتري و د

جك تعیین مقاومت

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيدروليك يوني

دستگاه کشش میلگ

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

شیکر الک

شیکر الک

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتری

دستگاه ویکات ات

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه آزمايش التراسونيك بتن دیجیتال

دستگاه آزمايش ا

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین نقطه نرمی

دستگاه اتوماتيك

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

چكش اشميت بتن ديجيتال

چكش اشميت بتن د

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

چكش اشميت بتن

چكش اشميت بتن

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر

​سوزن تعیین درج

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

پنترومتر آنالوگ دیجیتال

پنترومتر آنالوگ

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

ویسکومتر چرخشی

ویسکومتر چرخشی

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتیک دیجیتال

دستگاه تعیین نق

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

رئومتر برشی دینامیکی

رئومتر برشی دین

۰۹۱۸۹۳۳۰۳۲۶

نقشه برداری

نقشه برداری

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

شیرآلات آزمایشگاهی

شیرآلات آزمایشگ

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

تجهیزات جنرال آ

۰۹۱۲۵۶۷۳۴۸۶

نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته

نمایشگاه صنعت س

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

ph متر و هیتر مگنت

ph متر و هیتر م

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

رفراکتومتر چشمی

رفراکتومتر چشمی

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

لوازم دستگاه اس

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

لوازم دستگاه گازکروماتوگراف

لوازم دستگاه گا

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز, هارمونیک

پاور آنالایزر ت

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

رئومتر برشی دینامیکی

رئومتر برشی دین

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

تجهیزات آزمایشگاهی عمران

تجهیزات آزمایشگ

۰۹۱۲۴۱۲۹۶۰۶

فروش اسکنر سه بعدی منبت

فروش اسکنر سه ب

۰۹۳۸۲۶۲۵۴۴۷

گیرنده مولتی فرکانس Gintec G10

گیرنده مولتی فر

۰۹۳۷۹۲۵۳۰۹۷

GPS GINTEC G10 سه فرکانسه

GPS GINTEC G10

۰۹۳۶۰۸۵۶۷۲۲

جی پی اس سه فرکانسه جینتک GINTEC

جی پی اس سه فرک

۰۹۱۹۱۲۳۸۶۳۳

گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10

گیرنده GNSS ایس

۰۲۱-۸۸۳۱۵۰۰

واردکننده مستقیم انواع تجهیزات نقشه بردا

واردکننده مستقی

۰۹۳۵۵۳۰۱۸۲۶

تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک Pote

تیتراتور پتانسی

۰۹۱۲۴۹۳۷۵۵۹

فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه برداری

فروش جی پی اس ا

۰۲۱۲۶۷۶۳۴۵۷

High Voltage های ولتاژ صنعتی و الکتروریس

High Voltage ها

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگر

دستگاه تعیین و

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تجهیزات آزمایشگ

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

لوازم دستگاه ftir

لوازم دستگاه ft

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

سوزن نفوذ به وز

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

ویسکومتر شیشه ای Cannon در سایزهای مختل

ویسکومتر شیشه ا

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 میلی متر

قالب پلاستیکی ی

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه آزمايش بار ذره ای

دستگاه آزمايش ب

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديجيتال تمام

جك بتن شكن برقي

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگر

دستگاه تعیین و

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

دستگاه تعیین نف

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين سيمان

دستگاه نفوذناپذ

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

آون دوار لايه نازك قير

آون دوار لايه ن

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

رئومتر تیرچه خمشی

رئومتر تیرچه خم

۰۹۱۰۶۰۰۳۹۴۰

تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

تجهیزات آزمایشگ

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکش

پمپ هاي مالشي -

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

لوازم دستگاه جذب اتمی

لوازم دستگاه جذ

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگ

GCMSMS-GCMS- LC

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

تامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزما

تامین لوازم جان

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

مجموعه آماده سازی نمونه جامد،مایع ،گازجه

مجموعه آماده سا

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپه

لامپهای هالوکات

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتر

اینترفیس دستگاه

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطع

ستون GC - HPLC

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و ازت وهوا

دستگاه مولتی ژن

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه هوا ژنراتور

دستگاه هوا ژنرا

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه ازت ژنراتور

دستگاه ازت ژنرا

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه هیدروژن ژنراتور

دستگاه هیدروژن

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM

دستگاههای میکرو

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

الكترود توری آند و کاتد پلاتينی

الكترود توری آن

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیز

تامین دستگاههای

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژنايزرو دست

نانوتكنولوژي -

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

معرفي شركت تجهیز شیمی

معرفي شركت تجهی

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC

كروماتوگرافي گا

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPL

دستگاههاي-GCMS-

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی, هارمونیک آ

کلمپ آمپرمتر ها

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمونیک آنالایز

کلمپ آمپر متر ه

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کلمپ قابل ان

کلمپ آمپر متر,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآنالایزر هار

پاورآنالایزر ها

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,ساخت كمپان

پاور آنالایزر,

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخت كمپاني P

پاور آنالایزر ,

۰۹۱۲۴۱۲۹۶۰۶

فروش اسکنر سه بعدی

فروش اسکنر سه ب

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی سیستمهای پ

دستگاه ، تجهیزا

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

laser level lar250

laser level lar

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

ژنراتورهای گازی

ژنراتورهای گازی

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

پروب التراسونیک و حمام التراسونیک

پروب التراسونیک

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

دستگاه جذب اتمی

دستگاه جذب اتمی

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و دوتریوم اسپ

لامپ های هالوکا

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

دستگاه FTIR

دستگاه FTIR

۰۹۳۷۱۱۰۵۵۸۷

gps dasti monterra

gps dasti monte

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

دستگاه گازکروماتوگراف

دستگاه گازکروما

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس

دستگاههای اشعه

۰۹۱۰۱۵۶۹۳۴۷

پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل T

پاور آنالایزر س

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

دستگاه اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروف

۰۲۱-۴۴۰۵۳۹۵

شرکت نوبل شیمی

شرکت نوبل شیمی

۶۶۵۷۵۶۹۹

فروش انواع توتال استیشن

فروش انواع توتا

۰۲۱-۸۸۹۳۶۶۱

کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری VDS ,کمپا

کارت اسیلوسکوپ،

۰۲۱-۸۸۹۳۶۶۱

اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنالایزر, سری

اسیلوسکوپ دیجی

۰۲۱-۸۸۹۳۶۶۱

اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ , سری SDS-

اسیلوسکوپ دیجیت

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

تجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسی

تجهیزات و دستگا

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالایزر)

دستگاه کوانتومت

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه وتجهیزات متالورژی

دستگاه وتجهیزات

۰۹۱۲۰۷۶۷۵۶۶

دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته ف

دستگاه و تجهیزا

بازدید روز

۵۴۰۳

بازدید دیروز

۱۷۲۰۹

بازدید ماه

۱۵۰۷۸۵

بازدید کل

۱۱۷۱۷۷۹۳۱

افراد آنلاین

۳۶۶۵۵

الکسای جهانی: ۱۷۴۵۹۹۳
میزان تغیرات جهانی: -۶۴۵۹۶۴۲
الکسای ایران: ۳۹۸۴۰