سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

- طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی,طرح توجیهی,باند و گاز پزشکی,دانلود طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی,دانلود طرح توجیهی باند و گاز پزشکی,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید باند و گاز پزشکی,طرح تولید باند و گاز پزشکی, تولید باند و گاز پزشکی, باند و گاز پزشکی,

محصولاتی که تحت عنوان باند و گاز پزشکی به بازار عرضه می شوند به سه دسته اصلی استریل، غیر استریل و روغنی تقسیم بندي می شود که ویژگیها و موارد کاربرد هریک در ادامه ارائه شده است. انواع باند و گاز پزشکی داراي بافت ساده )تافته( بوده و تراکم تار 12 و تراکم پود آن 8 است. جنس این محصولات 100 درصد پنبه می باشد. الیاف نخ بکار رفته در بافت پارچه مورد استفاده در تهیه باند و گاز می بایست از جنس پنبه طبیعی و خالص باشد و به هیچ وجه نباید از الیاف مصنوعی در آن حتی به مقدار کم نیز استفاده شود. دلایل عدم استفاده از الیاف مصنوعی در ساخت این محصولات عبارت است از : ü      الیاف مصنوعی عموما" حساسیتهاي جلدي و غیر جلدي در بیمار ایجاد می کنند. ü      به دلیل شکل خاص ساختمانی شان, امکان جذب و نگهداري محلولها و نیز کارایی مطلوب را دارا نمی باشند. ضمنا الیاف پنبه طبیعی خام سه مشخصه ویژه دارد که عدم دقت در فراوري صحیح مشکلاتی را ایجاد می کند و سبب افت ک

ورود اعضا