سایت تبلیغاتی -سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

مرکز مشاوره و طراحی صنعتی میرمعینی
	طرح توجیهی تولید چرخ و محور واگن

چرخ و محور براساس ظرفیت و تناژ واگن مورد استفاده ، داراي وزن و ضخامت چرخ متفاوت میباشند که بر همین اساس به چرخهاي لبه کوتاه، لبه بلند، سبک، متوسط و سنگین تقسیم بندي میگردندولی در طرح حاضر نظر بر اینکه به لحاظ روش تولید، مواد اولیه و مکانیزم مونتاژ و غیره در مورد کلیه انواع محصول یکسان است ، لذا تمامی آنها تحت عنوان چرخ و محور نامیده خواهد شد. اهمیت صنعت حمل و نقل ریلی براي همگان روشن استاین صنعت داراي مشخصه هاي ویژه است که سبب ایجاد جذابیت در امور حمل و نقل میگردد که برخی از این مزیتها به شرح زیر است:

ظرفیت بالاي حمل و نقل و امکان حمل یکجاي محمولههاي بزرگ

قیمت مناسب حمل در مقایسه با دیگر وسایل حمل و نقل

امنیت بالاي حمل و نقل

کاهش آلودگیهاي زیست محیطی

از اینرو با توجه به مزیتهاي حمل و نقل ریلی، امروزه در کشورهاي پیشرفته این صنعت بسیار گسترش پیدا کرده استدر کشور ما نیز راه آهن همانند سایر کشورها، نقش اساسی در توسعه صنعتی و اقتصادي کشور برعهده دارد و روي همین امر راه آهن جمهوري اسلامی، طرحهاي زیادي براي توسعه این صنعت در دستور کار خود قرار داده است و لذا چشم انداز صنعت حمل و نقل ریلی کشور بسیار پررونق ارزیابی میگرددلیکن مسئله دیگر قابل طرح در این صنعت، اهمیت نگهداري سرمایه عظیم ماشین آلات و تجهیزات میباشدواگنها به عنوان یکی از تجهیزات اساسی سیستم حمل و نقل ریلی محسوب میگردندبنابراین نگهداري این تجهیزات اثر بسیار قابل توجهی در حفظ توان عملیاتی سیستم حمل و نقل ریلی ایفا مینماید و چرخ و محور به عنوان یک قطعه اساسی از واگنها، داراي اهمیت بسیار بالا در حفظ قابلیت عملکرد واگنها میباشندتولید این قطعات در سالهاي اخیر در کشور امکان پذیر نبوده و سالانه راه آهن جمهوري اسلامی با صرف مبالغ هنگفت ارز، اقدام به واردسازي آنها از خارج کشور مینمود ولی در سالهاي گذشته تولید آن در کشور آغاز شده است که به نظر میرسد با توسعه تولید داخل، نیازمندي کشور به این قطعات کاملاً مرتفع گردد.

آمار بازدید : ۲۴۵

آگهی خود را ویژه کنید
تماس با فروشنده

۰۹۱۲۹۳۷۹۹۱۵

آدرس : کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ورودی کتابخانه شهید بهشتی


تگ ها :


تلفن : ۰۲۱۶۶۵۷۵۹۶۴

info@danakmoshaver.com

تلفن : ۰۷۱۳۲۳۲۰۹۳۴

دفتر ترجمه رسمی شماره 564 شیرا

تلفن : ۰۵۱۳۶۵۱۲۳۰۷

قلعه بادی

تلفن : ۰۲۱.۸۶۰۲۹۳۷

دستگاه لیزر الکساندرایت  Alexa

تلفن : ۰۲۱۳۳۹۴۵۲۲۱

آتونیکس لاله زار,نمایندگی آتون

تلفن : ۰۹۱۲۶۰۳۹۱۹۹

نوسازی و بازسازی ساختمان های ق

تلفن : ۰۲۱.۸۶۰۲۹۳۷

قیمت دستگاه لیزر ایلایت Elight

تلفن : ۰۹۱۹۶۸۸۹۳۳۰

استخدام از سراسر کشور در کلیه

بازدید روز

۴۵۰۸

بازدید دیروز

۱۱۴۹۳

بازدید ماه

۳۷۲۵۷۲

بازدید کل

۱۲۱۱۲۱۳۳۵

افراد آنلاین

۶۹۶

الکسای جهانی:
میزان تغیرات جهانی:
الکسای ایران: