سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

سایت تبلیغاتی ادم - ADEM

ورود اعضا
برای مثال : xyz@yahoo.com
رمز عبور شما باید شامل حروف و اعداد باشد
ثبت نام رایگان فراموشی رمز عبور
کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/DC , کلمپ متر, آمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2009ساخت کمپانی TES تایوان
 • کلمپ وات متر, کلمپ آمپرمتر AC/

شرکت صائن

09101569347
GPS Montana 650 (جی پی اس دستی)
 • GPS Montana 650 (جی پی اس دستی

شرکت البرز ردیاب پدیده

02644240396-7/0
کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی, کلمپ متر, مدل TES-3063 ,ساخت كمپاني TESتايوان
 • کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

شرکت صائن

09101569347
کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2000ساخت كمپاني PROVAتايوان
 • کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

شرکت صائن

09101569347
کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ ) مدل, 3901/3900,TES- ساخت کمپانی TES تایوان
 • کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

شرکت صائن

09101569347
سولارسیستم آنالایزر, سولارسیستم آنالیزور, تسترفتوولتائیک, تسترفوتو ولتائیک, مدل PROVA-PROVA-1011+SOLAR15+21 , ساخت کمپانی PROVAتایوان
 • سولارسیستم آنالایزر, سولارسیست

شرکت صائن

09101569347
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان
 • سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

شرکت صائن

09101569347
سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع سنج خورشید, پیرانومتر,مدل TES-132
 • سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

شرکت صائن

09101569347
کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر , مدل TES-3092ساخت کمپانی TESتایوان
 • کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

شرکت صائن

09101569347
کلمپ متر  ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3074ساخت کمپانی TESتایوان
 • کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,

شرکت صائن

09101569347
کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3050ساخت کمپانی TESتایوان
 • کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

شرکت صائن

09101569347
کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلمپ مترAC/DC , مدل PROVA2000ساخت کمپانی TESتایوان
 • کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

شرکت صائن

09101569347
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی کلمپ متر, میلی آمپرمتر چنگکی, مدل prova11
 • میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

09101569347
کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کلمپ متر, آمپرمتر, مدل CM-02
 • کلمپ آمپرمتر خودرویی, AC/DC کل

شرکت صائن

09101569347
کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC/DC , کلمپ مترAC/DC , مدل PROVA2000ساخت کمپانی TESتایوان
 • کلمپ آمپرمتر , AC/DC آمپرمترAC

شرکت صائن

09101569347
کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کلمپ متر ,TRMS مدل, TES-3079K ساخت کمپانی TESتایوان
 • کلمپ قدرتی , HVACآمپرمتر , کل

شرکت صائن

09101569347
کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمتر, کلمپ آمپرمتر, وات متر,مدل, TES-3063 ساخت کمپانی TES تایوان
 • کلمپ قدرتی دیتا لاگر , آمپرمت

شرکت صائن

09101569347
کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر, کلمپ چنگکی,مدل, PROVA6601ساخت کمپانی TES تایوان
 • کلمپ قدرتی , PF کلمپ آمپرمتر,

شرکت صائن

09101569347
کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز, آمپرمترقدرتی,تک وسه فاز ,ومدل , PROVA6600 ساخت کمپانی TES تایوان
 • کلمپ قدرتی, کلمپ آمپرمتر3فاز,

شرکت صائن

09101569347
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, کلمپ میلی امپرمتر مدل PROVA-11 , ساخت کمپانی PROVA تایوان
 • میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

09101569347
دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی, تاکومتر , دورسنج تماسی, دورسنج دستی, مدل RM1501 , ساخت کمپانی TES تایوان
 • دور سنج لیزری, دورسنج مکانیکی,

شرکت صائن

09101569347
GPS Etrex 10
 • GPS Etrex 10

شرکت البرز ردیاب پدیده

02644240396-7/0
GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)
 • GPS Etrex 20 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

02644240396-7/0
GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)
 • GPS Etrex 30 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

02644240396-7/0
GPS Map 62s (جی پی اس دستی)
 • GPS Map 62s (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

02644240396-7/0
پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنالایزر,مدل TES-3600 ,ساخت كمپاني TES تايوان
 • پاور آنالایزر سه فاز, پاورآنال

شرکت صائن

09101569347
میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپرمتر, میلی کلمپ متر, میلی آمپرمتر چنگکی, مدل prova11
 • میلی آمپر متر کلمپی, میلی آمپر

شرکت صائن

09101569347
کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر,آمپرمترقدرتی,کلمپ متر, مدل TES-3050 ساخت كمپاني TESتايوان
 • کلمپ متر قدرتی, AC,DC دیتالاگر

شرکت صائن

09101569347
خرید فروش و تعمیرات تجهیزات نقشه برداری
 • خرید فروش و تعمیرات تجهیزات نق

جبلی

09121349289
پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز , هارمونیک آنالایزر ,مدل PROVA6830+6801 ,ساخت کمپانی TESتایوان
 • پاور آنالایزرهارمونیک سه فاز ,

شرکت صائن

09101569347
پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونیک آنالایزر, پاورآنالایزر سه فاز ,مدل PROVA6830+3007 ,ساخت کمپانی TESتایوان
 • پاور آنالایزرهارمونیک, هارمونی

شرکت صائن

09101569347
مولتیمتر , True RMS مولتی متر True RMS , آوومتر, True RMSمدلTES-2620
 • مولتیمتر , True RMS مولتی متر

شرکت صائن

09101569347
مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر دیتالاگر, مدلTES-2732A
 • مولتیمتر دیتالاگر, مولتی متر د

شرکت صائن

09101569347
مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کاناله,آوومتر 2 کاناله, مولتی متر دیتالاگر, مولتیمتردیتالاگر, مدلPROVA 901/903 تایوان
 • مولتیمتر 2کاناله,مولتی متر2کان

شرکت صائن

09101569347
مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اهم متر, مولتیمتر,مدل TES-2712 ,ساخت کمپانی TES تایوان
 • مولتی متر , LCR متر,آوومتر, اه

شرکت صائن

09101569347
مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مولتی متر دیجیتال, اهم متر, مدل TES-2700 ,ساخت کمپانی TES تایوان
 • مولتی متر,مولتیمتر,آوومتر, مول

شرکت صائن

09101569347
کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC , آمپرمتر,مدل TES-3096 ,ساخت كمپاني TESتايوان
 • کلمپ متر,وات متر کلمپی/DC, AC

شرکت صائن

09101569347
کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC ,آمپرمترکلمپی ,مدل PROVA2009 , ساخت كمپاني TESتايوان
 • کلمپ متر,وات متر کلمپی, AC/DC

شرکت صائن

09101569347
کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آمپرمتر قدرتی تک فاز و سه فاز,کلمپ متر قدرتی, مدل PROVA 6600
 • کلامپ قدرتی تک فاز و سه فاز,آم

شرکت صائن

09101569347
کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبیل, مدل Cm-02 ,ساخت کمپانی TES تایوان
 • کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

شرکت صائن

09101569347
میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپرمتر, مدل PROVA11 ,ساخت كمپاني TESتايوان
 • میلی آمپر متر کلمپی ,میلی آمپر

شرکت صائن

09101569347
GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)
 • GPS MONTERRA (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

02644240396-7/0
کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلمپی, اتومبیل, مدل Cm-02 ,ساخت کمپانی TES تایوان
 • کلمپ آمپرمتر, AC/DC آمپرمترکلم

شرکت صائن

09101569347
کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی ,کلمپ متر نشتی,مدل CM-03
 • کلمپ نشتی جریان, آمپر متر نشتی

شرکت صائن

09101569347
کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3063
 • کلمپ قدرتی AC,DC دیتالاگر,آمپر

شرکت صائن

09101569347
کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,مدل , PROVA2000ساخت كمپاني PROVAتايوان
 • کلمپ متر ,AC/DCآمپرمترچنگکی,م

شرکت صائن

09101569347
کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC , (VFDکلمپ ) مدل, 3901/3900,TES- ساخت کمپانی TES تایوان
 • کلمپ آمپرمتر, کلمپ متر AC/DC ,

شرکت صائن

09101569347
سولار سیستم آنالایزر , سولار سیستم آنالیزور,مدلPROVA1011 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
 • سولار سیستم آنالایزر , سولار س

شرکت صائن

09101569347
سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل Tes-SS1 ,ساخت کمپانی tes تایوان
 • سیستم شبیه ساز نور خورشید, مدل

شرکت صائن

09101569347
سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارمتر, تشعشع سنج خورشید, پیرانومتر,مدل TES-132
 • سولارپاورمتر, سولارمتر, سولارم

شرکت صائن

09101569347
کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی, کلمپ متر , مدل TES-3092ساخت کمپانی TESتایوان
 • کلمپ آمپرمتر, آمپرمتر کلمپی,

شرکت صائن

09101569347
کلمپ متر  ,ACکلمپ آمپرمترAC ,مدل ,TES-3074ساخت کمپانی TESتایوان
 • کلمپ متر ,ACکلمپ آمپرمترAC ,

شرکت صائن

09101569347
کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر TRMS , آمپرمتر چنگکی,مدل TES-3050ساخت کمپانی TESتایوان
 • کلمپ متر ,AC/DC کلمپ آمپرمتر

شرکت صائن

09101569347
کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر قدرتی ,کلمپ متر,مدل TES-3079K  ,ساخت كمپاني TESتايوان
 • کلمپ متر قدرتی , HVAC آمپرمتر

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل , SDS-7072Eساخت کمپانی ,OWON هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ 70 مگاهرتز, اسیلوسکو

شرکت صائن

09101569347
GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)
 • GPS OREGON 600 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

02644240396-7/0
کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ 2کاناله, کارت اسکوپ,مدل ,VDS-1022ساخت کمپانی OWON, هنگ کنگ
 • کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کار

شرکت صائن

09101569347
کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کارت اسیلوسکوپ دوکاناله, کارت اسکوپ,مدل , VDS-1022 I ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
 • کارت اسیلوسکوپ 25 مگاهرتز, کا

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ پرتابل2 کاناله, اسیلوسکوپ پرتابل دیجیتال ,مدل HDS-2062M-N ,ساخت کمپانی, OWON هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ پرتابل 60 مگاهرتز, ا

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دستی 20 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دستی 2 کاناله, اسیلوسکوپ دستی دیجیتال, مدل HDS-1021M ,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ دستی , اسیلوسکوپ دست

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 2 کاناله, لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل8202T , MSO-ساخت کمپانیOWON, هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ2 کاناله , لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل MSO-7102TD ,ساخت کمپانی OWON,هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز  ,اسیلوسکوپ 2 کاناله, اسیلوسکوپ لاجیک آنالایزر, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل MSO-7062TD ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز ,اسیلوس

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکوپ 4کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل TDS-8204 ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ 200 مگاهرتز,اسیلوسکو

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ4کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل , TDS-7104ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 4 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل , TDS-8104ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز, اسیلوسک

شرکت صائن

09101569347
فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانکشن ژنراتور,مدل, AG-1022 ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
 • فانکشن ژنراتور25 مگاهرتز, فانک

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکوپ دو کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل  SDS-6062E , ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ 60 مگاهرتز, اسیلوسکو

شرکت صائن

09101569347
سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فانکشن ژنراتور MHz25 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتوردوکاناله ,مدل , AG-1022 F ساخت کمپانیOWON ,هنگ کنگ
 • سوئیپ فانکشن ژنراتور, سوئیپ فا

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوسکوپ 2کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال ,مدل , SDS-7102Eساخت کمپانی ,OWON هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ 100 مگاهرتز ,اسیلوس

شرکت صائن

09101569347
ترازیاب ویلد NAK2
 • ترازیاب ویلد NAK2

مهدوی

09128577995
خــریدو فـــروش تجهـیزات نقـشه بــرداری
 • خــریدو فـــروش تجهـیزات نقـشه

مهدوی

09128577995
قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال
 • قطب نما دیجیتال کمپاس دیجیتال

شرکت زمردآزما

66428740
تستر باطری دیجیتال, باطری تستر, تستر باطری, مدل33,TES-ساخت کمپانی TES تایوان
 • تستر باطری دیجیتال, باطری تستر

شرکت صائن

09101569347
منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه رومیزی, منبع تغذیه 2 کاناله,  Prova 8000 programmable power supply
 • منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, م

شرکت صائن

09101569347
کالیبراتور صدا TES-1356
 • کالیبراتور صدا TES-1356

شرکت صائن

09101569347
سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور سیگنال, كاليبراتور چند منظوره, مدل PROVA ical ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
 • سیگنال کالیبراتور, کالیبراتور

شرکت صائن

09101569347
لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ و میلی آمپر,کالیبراتورلوپ,  4-20 mA  , مدل PROVA 100 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
 • لوپ كاليبراتور,کالیبراتورولتاژ

شرکت صائن

09101569347
كاليبراتور دما,کالیبراتور ترموکوپل ,کالیبراتور,مدل , PROVA 125ساخت کمپانی PROVA تایوان
 • كاليبراتور دما,کالیبراتور ترمو

شرکت صائن

09101569347
مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس کالیبراتور, مولتی کالیبراتور, مدل PROVA 123 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
 • مولتي فانکشن كاليبراتور,پروسس

شرکت صائن

09101569347
اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز, اسیلوسکوپ 2 کاناله, اسیلوسکوپ دیجیتال, مدل SDS-5032E ,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
 • اسیلوسکوپ,اسیلوسکوپ 30 مگاهرتز

شرکت صائن

09101569347
خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, مدل TES-1500 , ساخت کمپانی TESتایوان
 • خازن سنج, تسترخازن, سلف سنج, م

شرکت صائن

09101569347
GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)
 • GPS Map 62sc (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

02644240396-7/0
GPS map 78s (جی پی اس دستی)
 • GPS map 78s (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

02644240396-7/0
GPS Montana 600 (جی پی اس دستی)
 • GPS Montana 600 (جی پی اس دستی

شرکت البرز ردیاب پدیده

02644240396-7/0
GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)
 • GPS Oregon 650 (جی پی اس دستی)

شرکت البرز ردیاب پدیده

02644240396-7/0
دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,تاکومتر,دورسنج مکانیکی, مدل,RM – 1500 ساخت کمپانی TES تایوان
 • دور سنج ليزري, دور سنج تماسی,ت

شرکت صائن

09101569347
تستر باطری, باطری تستر, دیجیتال مدل32 ,TES-ساخت کمپانی TES تایوان
 • تستر باطری, باطری تستر, دیجیتا

شرکت صائن

09101569347
تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 3660ساخت کمپانی TES تایوان
 • تستر عايق, میگر, مدل ,TES – 36

شرکت صائن

09101569347
تستر عایق, میگر, مدل TES-1601 ,ساخت کمپانی TES تایوان
 • تستر عایق, میگر, مدل TES-1601

شرکت صائن

09101569347
تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل TES-1600 ,ساخت کمپانی TES تایوان
 • تستر عایق, میگر دیجیتال, مدل T

شرکت صائن

09101569347
تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عایق, مدل TES – 1604 ,ساخت کمپانی TES تایوان
 • تستر عايق, میگر, تسترمقاومت عا

شرکت صائن

09101569347
ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت سنج کلمپی, مدل PROVA 5601 ,ساخت کمپانی PROVAتایوان
 • ارت تستر كلمپي ,تستر زمين ,ارت

شرکت صائن

09101569347
فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانکشن ژنراتوردو کاناله, مدل ,AG-1012 ساخت کمپانی OWON, هنگ کنگ
 • فانکشن ژنراتور10 مگاهرتز, فانک

شرکت صائن

09101569347
میلی اهم متر, میلی اهم متر رومیزی ,مدلProva -700 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
 • میلی اهم متر, میلی اهم متر روم

شرکت صائن

09101569347
پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنالایزر, پاورمتر, کلمپ پاورمتر, مدل PROVA-6200 , ساخت كمپاني TES تايوان
 • پاور آنالایزرگرافيكي, پاورآنال

شرکت صائن

09101569347
مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت متر, مدل TES-2700 ساخت کمپانی TES تایوان
 • مولتی متر,اهم متر,آوومتر , ولت

شرکت صائن

09101569347
مولتی متر , LCR متر, ولت متر, مدل TES – 2712 , ساخت کمپانی TES تایوان
 • مولتی متر , LCR متر, ولت متر,

شرکت صائن

09101569347
سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج ,پیرانومتر,مدل TES-1333 ,ساخت کمپانی TES تایوان
 • سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

شرکت صائن

09101569347
سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع سنج , پیرانومتر,مدلTES-1333R ,ساخت کمپانی TES تایوان
 • سولار پاورمتر,سولارمتر, تشعشع

شرکت صائن

09101569347
سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتائیک ,مدل,PROVA200ساخت کمپانی PROVA تایوان
 • سولار پاور آناليزر,تسترفتوولتا

شرکت صائن

09101569347
سولار پاور آناليزر, تسترفتوولتائیک ,مدلPROVA210 ,ساخت کمپانی PROVA تایوان
 • سولار پاور آناليزر, تسترفتوولت

شرکت صائن

09101569347
منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, منبع تغذیه سوئیچینگ ,مدلODP-3051 ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
 • منبع تغذیه تک 30 ولت, منبع تغذ

شرکت صائن

09101569347
منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ولت 3 آمپر , منبع تغذیه قابل برنامه ریزی , منبع تغذیه سوئیچینگ, مدل ODP-3031 , ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
 • منبع تغذیه تک,منبع تغذیه 30 ول

شرکت صائن

09101569347
منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل تراکینگ , منبع تغذیه 60ولت 6آمپر, منبع تغذیه سوئیچینگ , منبع تغذیه قابل برنامه ریزی, مدل ODP-3032,ساخت کمپانی , OWON هنگ کنگ
 • منبع تغذیه,منبع تغذیه دوبل ترا

شرکت صائن

09101569347
سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور150 مگاهرتز, مدل , AG-4151ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
 • سیگنال ژنراتور, سیگنال زنراتور

شرکت صائن

09101569347
سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرتز, سوئیپ فانکشن ژنراتور AG-2052 Fمدل , ,ساخت کمپانی OWON ,هنگ کنگ
 • سوئیپ فانکشن ژنراتور 50 مگاهرت

شرکت صائن

09101569347
ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین, تستر مقاومت زمین,مدلTES-1700 , ساخت کمپانی TESتایوان
 • ارت تستر, ارت سنج , تسترزمین,

شرکت صائن

09101569347
پنترومتر آنالوگ دیجیتال
 • پنترومتر آنالوگ دیجیتال

محمدرضا اکبری

09106003940
لوازم دستگاه جذب اتمی
 • لوازم دستگاه جذب اتمی

داود ثمین

021-44053954
دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگرد در بتن
 • دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر استاندارد اتوماتیک
 • دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر است

محمدرضا اکبری

09106003940
ست کامل آزمایش اسلامپ
 • ست کامل آزمایش اسلامپ

محمدرضا اکبری

09106003940
جك تعیین مقاومت فشاری برقي كامپيوتري و ديجيتال تمام اتوماتيك با ظرفیت 5000 کیلونیوتن
 • جك تعیین مقاومت فشاری برقي كام

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيدروليك يونيورسال
 • دستگاه کشش میلگرد سروكنترل هيد

محمدرضا اکبری

09106003940
شیکر الک
 • شیکر الک

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتری
 • دستگاه ویکات اتوماتیک کامپیوتر

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه آزمايش التراسونيك بتن دیجیتال
 • دستگاه آزمايش التراسونيك بتن د

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین نقطه نرمی قیر
 • دستگاه اتوماتيك دیجیتال تعیین

محمدرضا اکبری

09106003940
چكش اشميت بتن ديجيتال
 • چكش اشميت بتن ديجيتال

محمدرضا اکبری

09106003940
ویسکومتر چرخشی
 • ویسکومتر چرخشی

محمدرضا اکبری

09106003940
رئومتر برشی دینامیکی
 • رئومتر برشی دینامیکی

محمدرضا اکبری

09106003940
رئومتر تیرچه خمشی
 • رئومتر تیرچه خمشی

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیجیتال اتوماتيك
 • دستگاه تعیین درجه نفوذ قیر دیج

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتیک دیجیتال
 • دستگاه تعیین نقطه نرمی اتوماتی

محمدرضا اکبری

09106003940
رئومتر برشی دینامیکی
 • رئومتر برشی دینامیکی

محمدرضا اکبری

09106003940
نقشه برداری
 • نقشه برداری

شایان روش

09189330326
شیرآلات آزمایشگاهی
 • شیرآلات آزمایشگاهی

داود ثمین

021-44053954
تجهیزات جنرال آزمایشگاهی
 • تجهیزات جنرال آزمایشگاهی

داود ثمین

021-44053954
نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته
 • نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع

صابر واعظی

09125673486
ph متر و هیتر مگنت
 • ph متر و هیتر مگنت

داود ثمین

021-44053954
رفراکتومتر چشمی
 • رفراکتومتر چشمی

داود ثمین

021-44053954
لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر
 • لوازم دستگاه اسپکتروفتومتر

داود ثمین

021-44053954
پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز, هارمونیک آنالایزرتک فاز و سه فاز, پاور انالایزر, هارمونیک انالایزر ,مدل PROVA6830+6802 ,ساخت کمپانی TESتایوان
 • پاور آنالایزر تک فاز و سه فاز,

شرکت صائن

09101569347
چكش اشميت بتن
 • چكش اشميت بتن

محمدرضا اکبری

09106003940
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر
 • تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

محمدرضا اکبری

09106003940
فروش اسکنر سه بعدی
 • فروش اسکنر سه بعدی

محمد-امیرحسینی

09124129606
فروش اسکنر سه بعدی منبت
 • فروش اسکنر سه بعدی منبت

محمد-امیرحسینی

09124129606
گیرنده مولتی فرکانس Gintec G10
 • گیرنده مولتی فرکانس Gintec G10

مهندس ابوالقاسمیان

09382625447
GPS GINTEC G10 سه فرکانسه
 • GPS GINTEC G10 سه فرکانسه

مهندس صفوی

09379253097
جی پی اس سه فرکانسه جینتک GINTEC
 • جی پی اس سه فرکانسه جینتک GINT

مهندس واصفی

09360856722
گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مدل G10
 • گیرنده GNSS ایستگاهی GINTEC مد

مهندس زارعی

09191238633
واردکننده مستقیم انواع تجهیزات نقشه برداری و ابزارهای اندازه گیری
 • واردکننده مستقیم انواع تجهیزات

شرکت بازرگانی جاهد طب

021-88315000
تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوماتیک Potentiometric AutoTitrator توس نانو
 • تیتراتور پتانسیومتری تمام اتوم

علی جوان

09355301826
تجهيزات مهندسي و دوربين هاي نقشه برداري
 • تجهيزات مهندسي و دوربين هاي نق

کامبیز

66970470
فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه برداری
 • فروش جی پی اس ایستگاهی و نقشه

ایران توتال

09124937559-021
​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر
 • ​سوزن تعیین درجه نفوذ قیر

محمدرضا اکبری

09106003940
تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر
 • تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته قیر

محمدرضا اکبری

09106003940
گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه KQGEO
 • گیرنده GPS/GIS دستی تک فرکانسه

بابک خورسند

09389280400
تجهیزات آزمایشگاهی عمران
 • تجهیزات آزمایشگاهی عمران

محمدرضا اکبری

09106003940
سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g
 • سوزن نفوذ به وزن 2.5±0.05g

محمدرضا اکبری

09106003940
ویسکومتر شیشه ای Cannon در سایزهای مختلف
 • ویسکومتر شیشه ای Cannon در سا

محمدرضا اکبری

09106003940
قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 میلی متر
 • قالب پلاستیکی یک تکه 150*150 م

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه آزمايش بار ذره ای
 • دستگاه آزمايش بار ذره ای

محمدرضا اکبری

09106003940
جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديجيتال تمام اتوماتيك با ظرفيت 2000 KN
 • جك بتن شكن برقي كامپيوتري وديج

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه تعیین و آنالیز میزان خوردگی میلگرد در بتن (نیم پیل)
 • دستگاه تعیین و آنالیز میزان خو

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT
 • دستگاه تعیین نفوذ یون کلر RCPT

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين سيمان
 • دستگاه نفوذناپذیری هوای بلين س

محمدرضا اکبری

09106003940
دستگاه مغزه گیری پرتابل
 • دستگاه مغزه گیری پرتابل

محمدرضا اکبری

09106003940
آون دوار لايه نازك قير
 • آون دوار لايه نازك قير

محمدرضا اکبری

09106003940
High Voltage های ولتاژ صنعتی و الکتروریسی (HV)
 • High Voltage های ولتاژ صنعتی و

شرکت مهندسی نانوصنعت

02126763457
الكترود توری آند و کاتد پلاتينی
 • الكترود توری آند و کاتد پلاتين

تجهیز شیمی

09120767566 -
لوازم دستگاه گازکروماتوگراف
 • لوازم دستگاه گازکروماتوگراف

داود ثمین

021-44053954
دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و فلورسانس  XRF-XRD
 • دستگاههای اشعه ایکس بازتابی و

تجهیز شیمی

09120767566 -
GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -ICPMS دستگاههای
 • GCMSMS-GCMS- LCMS -NMR –ICP -

تجهیز شیمی

09120767566 -
تامین لوازم جانبی دستگاههای پیشرفته آزمایشگاهی
 • تامین لوازم جانبی دستگاههای پی

تجهیز شیمی

09120767566 -
مجموعه آماده سازی نمونه جامد،مایع ،گازجهت دستگاه FTIR
 • مجموعه آماده سازی نمونه جامد،م

تجهیز شیمی

09120767566 -
لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب اتمی – لامپهای دوتریوم دستگاههای اسپکتروفتومتروجذب اتمی
 • لامپهای هالوکاتد دستگاه جذب ات

تجهیز شیمی

09120767566 -
اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی به کامپیوتر
 • اینترفیس دستگاه کروماتوگرافی ب

تجهیز شیمی

09120767566 -
ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –فرول و قطعات کروماتوگرافی
 • ستون GC - HPLC –سرنگ- سپتوم –

تجهیز شیمی

09120767566 -
دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و ازت وهوا در یک پکیج)
 • دستگاه مولتی ژنراتور(هیدروژن و

تجهیز شیمی

09120767566 -
دستگاه هوا ژنراتور
 • دستگاه هوا ژنراتور

تجهیز شیمی

09120767566 -
دستگاه ازت ژنراتور
 • دستگاه ازت ژنراتور

تجهیز شیمی

09120767566 -
تامین دستگاههای آماده سازی نمونه – تجهیزات تحقیق و توسعه باطری ها- آنالیز مواد و عملیات حرارتی از آمریکا
 • تامین دستگاههای آماده سازی نمو

تجهیز شیمی

09120767566 -
دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی سیستمهای پیشرفته آزمایشگاهی موجود و آماده تحویل
 • دستگاه ، تجهیزات و لوازم یدکی

تجهیز شیمی

09120767566 -
دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق پیشرفته فیزیک
 • دستگاه و تجهیزات پیشرفته و فوق

تجهیز شیمی

09120767566 -
پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرمانتور-فراکشن کولکتور
 • پمپ هاي مالشي - سرنگ پمپ- فرما

09120767566 -
نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژنايزرو دستگاههای بررسی و آنالیز سطوح و ذرات نانو
 • نانوتكنولوژي - التراسونيك هموژ

تجهیز شیمی

09120767566 -
معرفي شركت تجهیز شیمی
 • معرفي شركت تجهیز شیمی

تجهیز شیمی

09120767566 -
كروماتوگرافي گازي و مايع GC- HPLC
 • كروماتوگرافي گازي و مايع GC- H

09120767566 -
دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-ICP- GC- HPLC- UV/VIS- FTIR- AAS
 • دستگاههاي-GCMS-XRD-XRF-LCMS-IC

تجهیز شیمی

09120767566 -
کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی, هارمونیک آنالایزر قدرتی, مدل AFLEX-3005 ,ساخت کمپانی TES تایوان
 • کلمپ آمپرمتر هارمونیک قدرتی,

شرکت صائن

09101569347
کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمونیک آنالایزر قابل انعطاف, مدل AFLEX-3003 ,ساخت کمپانی TES تایوان
 • کلمپ آمپر متر هارمونیک, هارمون

شرکت صائن

09101569347
کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کلمپ قابل انعطاف, مدل ,AFLEX-3001ساخت کمپانی TES تایوان
 • کلمپ آمپر متر, آمپر متر با کل

شرکت صائن

09101569347
پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآنالایزر هارمونیک با کلمپ قابل انعطاف, پاورآنالایزر با کلمپ فلکسی , آنالیزور توان, مدلAFLEX-6300 , ساخت کمپانی TES تایوان
 • پاورآنالایزر هارمونیک , پاورآن

شرکت صائن

09101569347
پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
 • پاور آنالایزر, مدل PROVA 23 ,

شرکت صائن

09101569347
پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخت كمپاني PROVA تايوان
 • پاور آنالایزر ,مدل WM-03 ,ساخ

شرکت صائن

09101569347
دستگاه هیدروژن ژنراتور
 • دستگاه هیدروژن ژنراتور

تجهیز شیمی

09120767566 -
lar 120g
 • lar 120g

بابک خورسند

09371105587
لوازم دستگاه ftir
 • لوازم دستگاه ftir

داود ثمین

021-44053954
ژنراتورهای گازی
 • ژنراتورهای گازی

داود ثمین

021-44053954
پروب التراسونیک و حمام التراسونیک
 • پروب التراسونیک و حمام التراسو

داود ثمین

021-44053954 -
دستگاه جذب اتمی
 • دستگاه جذب اتمی

داود ثمین

021-44053954 -
لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و دوتریوم اسپکتروفتومتر
 • لامپ های هالوکاتد جذب اتمی و د

داود ثمین

021-44053954 -
دستگاه FTIR
 • دستگاه FTIR

داود ثمین

021-44053954 -
gps dasti monterra
 • gps dasti monterra

بابک خورسند

09371105587
gps vista hcx
 • gps vista hcx

بابک خورسند

09371105587
gps etrex 30
 • gps etrex 30

بابک خورسند

09371105587
gps stonex s9
 • gps stonex s9

هدیه رجب بای

09371105587
دستگاه گازکروماتوگراف
 • دستگاه گازکروماتوگراف

داود ثمین

021-44053954 -
دستگاههای میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM
 • دستگاههای میکروسکوپ الکترونی ر

تجهیز شیمی

09120767566 -
map 62s
 • map 62s

بابک خورسند

09371105587
فیلتر مغناطیسی MAGY انتخابی ایده آل برای پکیج شما
 • فیلتر مغناطیسی MAGY انتخابی ا

ایران پویا صنعت

02177628867
laser level lar250
 • laser level lar250

بابک خورسند

09371105587
دستگاه اسپکتروفتومتر
 • دستگاه اسپکتروفتومتر

داود ثمین

021-44053954 -
شرکت نوبل شیمی
 • شرکت نوبل شیمی

داود ثمین

021-44053954 -
فروش انواع توتال استیشن
 • فروش انواع توتال استیشن

پوراسا

66575699
کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری VDS ,کمپانی OWON
 • کارت اسیلوسکوپ،کارت اسکوپ, سری

شرکت صائن

021-88936611
اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنالایزر, سری MSO , کمپانی OWON
 • اسیلوسکوپ دیجیتال, لاجیک آنال

شرکت صائن

021-88936611
اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ , سری SDS-E , کمپانی OWON
 • اسیلوسکوپ دیجیتال , اسیلوسکوپ

شرکت صائن

021-88936611
scanner x300
 • scanner x300

بابک خورسند

09371105587
تجهیزات و دستگاههای گروه زیست شناسی
 • تجهیزات و دستگاههای گروه زیست

تجهیز شیمی

09120767566 -
دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالایزر)
 • دستگاه کوانتومتر(اسپارک آنالای

تجهیز شیمی

09120767566 -
دستگاه وتجهیزات متالورژی
 • دستگاه وتجهیزات متالورژی

تجهیز شیمی

09120767566 -
map 62sc
 • map 62sc

بابک خورسند

09371105587

بازدید روز

۸۵۶۹

بازدید دیروز

۱۰۷۷۳

بازدید ماه

۲۶۲۳۲۱

بازدید کل

۱۱۹۰۱۲۳۵۹

افراد آنلاین

۲۵۹

الکسای جهانی:
میزان تغیرات جهانی:
الکسای ایران:

تعرفه تبلیغات

یک ستاره 50000 ریال
هر ستاره اضافه 50000 ریال
به همراه بک لینک مستقیم سایت و کلمات کلیدی مرتبطادم هیچ‌گونه منفعت و مسئولیتی در قبال معامله شما ندارد. با مطالعه‌ی راهنمای خرید امن، آسوده‌تر معامله کنید.

تمامی خدمات این سایت تبلیغاتی، حسب مورد دارای مجوزهای لازم از مراجع مربوطه می‌باشند و فعالیت‌های این سایت تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است.