سایت تبلیغاتی -سایت تبلیغاتی و آگهی ADEM

سایت تبلیغاتی و آگهی ADEM

سایت تبلیغاتی و آگهی ADEM

خدمات مراکز تماس و سیستم های VoIP و راه کارهای ارتباطی آوای رسا

خدمات مراکز تماس و سیستم های VoIP و راه

شرکت آوای رسا افتخار دارد تا در زمینه توسعه کسب

۹۶۶ ۲۱ ۹۶۶

گوشی تلفن آی پی

گوشی تلفن آی پی

آی پی فون های آوایا سری 9600 آن چه فراتر از

۹۶۶ ۲۱ ۹۶۶

گوشی تلفن تحت شبکه

گوشی تلفن تحت شبکه

آی پی فون های آوایا سری 1600 تلفن های تحت ش

۹۶۶ ۲۱ ۹۶۶

سيستم‌هاي تلفني سازمان‌ها و فناوري مراكز تماس

سيستم‌هاي تلفني سازمان‌ها و فناوري مراكز

محصولات و راه کارهای آوایا (AVAYA) شركت آوا

۹۶۶ ۲۱ ۹۶۶

مرکز تلفن و تماس آی پی

مرکز تلفن و تماس آی پی

مراکز تلفن آی پی، نسل جدید PBX ها هستند که به د

۹۶۶ ۲۱ ۹۶۶

خدمات مراکز تماس و سیستم های VoIP با راه کارها و محصولات آوایا

خدمات مراکز تماس و سیستم های VoIP با راه

شرکت آوای رسا افتخار دارد تا در زمینه توسعه کسب

۹۶۶۲۱۹۶۶

مشاوره و اجرای پروژه های مخابراتی مراکز تلفن سانترال

مشاوره و اجرای پروژه های مخابراتی مراکز

شرکت جهان ارتباط ایده آل با بیش از 20 سال سابقه در

۰۲۱۶۶۱۲۱۷۶۲

۹۶۶ ۲۱ ۹۶۶

خدمات مراکز تماس و سیستم های VoIP و راه

خدمات مراکز تما

۹۶۶ ۲۱ ۹۶۶

گوشی تلفن آی پی

گوشی تلفن آی پی

۹۶۶ ۲۱ ۹۶۶

گوشی تلفن تحت شبکه

گوشی تلفن تحت ش

۹۶۶ ۲۱ ۹۶۶

سيستم‌هاي تلفني سازمان‌ها و فناوري مراكز

سيستم‌هاي تلفني

۹۶۶ ۲۱ ۹۶۶

مرکز تلفن و تماس آی پی

مرکز تلفن و تما

۹۶۶۲۱۹۶۶

خدمات مراکز تماس و سیستم های VoIP با راه

خدمات مراکز تما

بازدید روز

۲۰۳۶

بازدید دیروز

۴۵۸۵

بازدید ماه

۱۰۱۵۸۵

بازدید کل

۱۱۶۲۳۳۲۶۷

افراد آنلاین

۳۱۵

الکسای جهانی: ۱۷۹۷۱۵۲
میزان تغیرات جهانی: +۹۹۷۷۹۹
الکسای ایران: